Naar inhoud

Erfelijkheids­onderzoek en -advisering

Heb je een FBTO Zorgverzekering en wil je erfelijkheids­onderzoek laten uitvoeren? Of wil je je laten adviseren? Dan heb je onder voorwaarden recht op een vergoeding in een centrum voor erfelijkheids­onderzoek.

Wat is een erfelijkheids­onderzoek of -advies?

Onderzoek naar de erfelijkheid van een ziekte of aangeboren afwijking. Het wordt ook wel genetisch onderzoek genoemd. Heb je bijvoorbeeld aanleg voor een erfelijke ziekte die in jouw familie voorkomt? En hoe groot is de kans dat jij deze ziekte doorgeeft als je kinderen krijgt? Deze zorg omvat:

  • onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek
  • chromosoomonderzoek
  • biochemische diagnostiek
  • ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek
  • erfelijkheidsadvies en psychosociale begeleiding die met deze zorg te maken heeft

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering kun je een vergoeding krijgen voor een erfelijkheidsonderzoek of -advies. Als het belangrijk is voor advies aan jou, onderzoekt het centrum ook andere personen dan jijzelf. Het centrum kan dan ook die personen adviseren. Je krijgt vergoeding onder voorwaarden. Je leest hier meer over in de polisvoorwaarden

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Je ontvangt geen vergoeding voor een vaderschapstest.

Heb je een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist of verloskundige.

Waar kun je terecht?

Je kunt naar een ziekenhuis met een centrum voor erfelijkheidsonderzoek. Alle zorgverleners waarmee we een contract hebben vind je in de FBTO Zorgzoeker.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.