Naar inhoud

Zintuiglijke gehandicap­tenzorg

Met een FBTO Zorgverzekering heb je recht op vergoeding van zintuiglijke gehandicap­tenzorg (ZG).

Wat is zintuiglijke gehandicaptenzorg?

Zintuiglijke gehandicaptenzorg (ZG) heeft multidisciplinaire zorg gericht op het leren omgaan met het opheffen van/of het compenseren van de beperking. Deze zorg heeft als doel dat je zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Vanuit de basisverzekering krijg je een vergoeding als je:

 • doof of slechthorend bent
 • blind of slechtziend bent
 • 22 jaar of jonger bent en moeite hebt met communiceren door een primaire taalontwikkelingsstoornis. Primair betekent dat de taalontwikkelstoornis niet het gevolg is van een andere stoornis. Bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke handicap.

Je krijgt een vergoeding voor:

 • diagnostisch onderzoek. Dat is onderzoek welke zintuiglijke gehandicaptenzorg je nodig hebt.
 • psychische hulp om te leren omgaan met uw handicap
 • praktische hulp om te leren omgaan met uw handicap waardoor je jezelf beter kunt redden

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding 

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

 • hulp om mee te kunnen doen in de samenleving
 • hulp die niet bijdraagt aan het verminderen of compenseren van de beperking van volwassenen doofblinden en volwassenen die al doof of slechthorend waren voor de leeftijd van 3 jaar. U heeft deze hulp uw hele leven nodig.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig. Vraag een verwijzing aan een van deze personen:

 • klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum (bij een handicap met horen of spreken)
 • oogarts (bij een handicap met zien)
 • medisch specialist

Heb je al een diagnose voor je handicap van een van deze personen? En is de handicap niet beter of slechter geworden? Dan kun je ook een verwijzing vragen aan je:

 • huisarts
 • jeugdarts

Waar kan ik naar toe?

Heb je een handicap bij het horen of spreken? Dan kun je naar een:

 • gezondheidspsycholoog
 • orthopedagoog
 • ontwikkelingspsycholoog

Heb je een handicap bij het zien? Dan kun je naar een:

 • oogarts
 • klinisch fysicus van het visueel systeem
 • gezondheidspsycholoog of een andere gedragskundige

Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Heb ik eigen risico?

Ja, je hebt een eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.