Naar inhoud

Spoedeisende medische zorg in het buitenland

Met een FBTO Zorgverzekering  (basisverzekering) heb je recht op vergoeding voor spoedeisende medische zorg in het buitenland. Heb je ook de module Zorg in het buitenland (Europa of Wereld) aanstaan? Dan kun je een extra vergoeding krijgen.

Wat is spoedeisende medische zorg?

Spoedeisende zorg in het buitenland is zorg die je nodig hebt in het buitenland. De behandeling van je klachten kan niet wachten tot je terug bent in Nederland.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Je hebt in het buitenland recht op spoedeisende medisch zorg. Je krijgt maximaal het bedrag vergoed wat de behandeling in Nederland zou kosten.

De vergoeding is voor mensen die:

 • met spoed behandeling nodig hebben in het buitenland
 • deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon
 • maximaal 1 jaar in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk 

Wat vergoeden we niet?

 • zelfzorgmiddelen, zoals maagzuurremmers
 • dieetpreparaten en drinkvoeding
 • verbandmiddelen

Wat vergoedt de aanvullende module Zorg in het buitenland?

Heb je spoedeisende hulp nodig in het buitenland? Met de aanvullende module Zorg in het buitenland krijg je de volgende kosten volledig vergoed tot de prijs die je in het buitenland betaalt. Dit geldt voor:

 • de behandeling door een arts
 • medisch noodzakelijk ziekenvervoer
 • verpleegkosten bij een opname in een plaatselijk ziekenhuis. Dit ziekenhuis moet door de overheid zijn erkend
 • na toestemming van de FBTO Alarmcentrale: medisch noodzakelijke repatriëring naar een beter gespecialiseerd ziekenhuis in het buitenland, of naar een ziekenhuis in Nederland of uw woonplaats.

Hiervoor geldt dat je een deel van de kosten vergoed krijgt:

 • hulpmiddelen als onderdeel van de spoedeisende zorg tot maximaal € 150,- per kalenderjaar
 • tandheelkundige hulp die niet kan wachten tot terugkeer in Nederland (pijnbestrijding en treffen van noodvoorzieningen) of als gevolg van een ongeval tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
 • kosten van geneesmiddelen tot maximaal € 50,- per verzekerde per kalenderjaar. Het gaat hierbij om geneesmiddelen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering maar wel zijn voorgeschreven door een huisarts, medisch specialist of tandarts

Persoonlijke hulpverlening via de FBTO Alarmcentrale

Wanneer er een opname is in een buitenlands ziekenhuis, dan vergoeden wij:

 • de reiskosten (heen- en terugreis) van maximaal 2 personen die overkomen uit Nederland, wanneer de opname langer dan 5 dagen duurt en er geen familieleden ter plaatse zijn
 • de reiskosten (heen- en terugreis) van maximaal 1 persoon die overkomt om verzekerde kinderen (tot 16 jaar) terug te begeleiden naar Nederland, als de oorspronkelijke begeleider daar niet toe in staat is als gevolg van de omstandigheden
 • maximaal € 75,- per dag voor maximaal 10 dagen voor de verblijfkosten voor alle overgekomen personen samen
 • bij overlijden verzorgt de FBTO Alarmcentrale alle formaliteiten en het transport naar Nederland

Waar kan ik naar toe?

Je kunt bij alle zorgverleners terecht die u in Nederland ook vergoed krijgt uit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:

 • een huisarts
 • een medisch specialist

Bel altijd direct met de FBTO Alarmcentrale. Het liefst voordat je wordt opgenomen. Lukt dat niet? Bel de FBTO Alarmcentrale dan zo snel mogelijk. Je kunt 24/7 bellen met +31 (0)58 234 56 50.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Of er voor een vergoeding is wordt bepaald door onze medewerkers van Eurocross of door de medisch adviseurs van FBTO.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico. Verzekerden die 18 jaar of ouder zijn betalen wel eigen risico voor de vergoeding vanuit de basisverzekering.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.