Naar inhoud

GGZ vanaf 18 jaar

Wil je hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog of een psychotherapeut? Met de FBTO Zorgverzekering kun je een vergoeding krijgen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) uit de basisverzekering.

De vergoeding in het kort

Snel weten hoe het zit? Bekijk je vergoeding hieronder. Meer informatie lees je in de Veelgestelde vragen.

2023
Basisverzekering
Ja
Aanvullende module
Nee
Eigen risico
Ja
Verwijzing nodig
Ja
Toestemming nodig
Ja

100% vergoed bij zorgverlener met contract

Dat is een zorgverlener waar we afspraken mee hebben. Je vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. Bij een zorgverlener zonder contract krijg je meestal minder vergoed

Veelgestelde vragen

Ben je 18 jaar of ouder en heb je psychische klachten waarvoor je hulp nodig hebt? Dan krijg je een vergoeding voor

 • hulp van een psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist ggz, specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater (bij dementie) of verslavingsarts (bij verslaving en/of gokproblemen)
 • opname en behandeling in een GGZ-instelling als dit nodig is

Er is geen maximumaantal consulten
Je behandelaar bepaalt samen met jou hoeveel behandelingen je nodig hebt aan de hand van je zorgvraag.

Naast behandelingen krijg je ook een vergoeding voor:

 • verpleging en verzorging
 • paramedische zorg
 • geneesmiddelen
 • hulpmiddelen
 • verbandmiddelen

De basisverzekering vergoed bij opname maximaal 1.095 dagen
In deze dagen tellen ook mee:

 • revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • niet-psychiatrisch ziekenhuisverblijf
 • eerstelijnsverblijf
 • weekend- en/of vakantieverlof

De telling begint opnieuw als je behandeling meer dan 30 dagen is onderbroken.  

Bekijk ook de vergoeding in 2022.

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • hulp bij psychische klachten als je geen psychische stoornis hebt
 • behandelingen waarvan het effect niet wetenschappelijk bewezen is (kijk op de lijst met psychologische interventies van Zorginstituut Nederland bij behandelingen die niet voldoen)

Ja, je hebt een eigen risico.

Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

 • Je vindt gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.
 • Je krijgt een vergoeding bij een instelling met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Onze gecontracteerde zorgverleners hebben zo'n certificaat. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener kun je bij de zorgverlener navragen of hij zo’n kwaliteitsstatuut heeft.
 • Je krijgt een vergoeding als je een regiebehandelaar hebt. Wie dit mogen zijn, hebben de betrokken partijen in de GGZ met elkaar afgesproken en vastgelegd in de zogenaamde veldafspraken (pdf).

Ja je hebt een verwijzing nodig. Je krijgt de verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, regiebehandelaar (bij doorverwijzing), straatdokter of SEH-arts (spoedeisende hulp).

De verwijzing is maximaal 9 maanden geldig
Dit betekent dat je aangemeld moet zijn bij de zorgaanbieder binnen 9 maanden nadat je de verwijzing hebt gekregen. Zit er meer dan 9 maanden tussen? Vraag dan een nieuwe verwijzing.

Voor een crisisopname heb je geen verwijzing nodig.

Je hebt toestemming nodig als:

 • je kiest voor een niet-gecontracteerde instelling voor psychiatrisch ziekenhuisverblijf. Je zorgverlener vraag de toestemming voor je aan. 
 • een niet-gecontracteerde zorgverlener het geneesmiddel Spravato (esketamine) bij een moeilijk behandelbare depressie voorschrijft. Je zorgverlener vraagt de toestemming voor je aan. 
 • je kiest voor een zorgverlener in het buitenland zonder Nederlandse AGB-code. 
   

Heb je een FBTO Basisverzekering Basis Vrij? En ben je in 2022 al in behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan mag je in 2023 de behandeling afmaken met de vergoeding van het marktconforme tarief. We noemen dit de 'overgangsregeling'.

Lees de voorwaarden

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 202320222021.

Zo werkt de FBTO Zorg app

De FBTO Zorg app kan méér dan zorgnota's declareren alleen. Bekijk de video en ontdek alle voordelen!