Naar inhoud

Medicijnen (genees­middelen)

Met de FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) krijg je een vergoeding voor medicijnen (geneesmiddelen). Er gelden voorwaarden voor vergoeding.

Wat zijn medicijnen?

Medicijnen zijn bedoeld om een bepaald effect op het lichaam te hebben. Medicijnen heten ook wel geneesmiddelen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

De overheid bepaalt welke geneesmiddelen vergoed worden vanuit de basisverzekering. In 2022 vergoedt de basisverzekering:

 • Geregistreerde geneesmiddelen die opgenomen zijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid
 • Niet-geregistreerde geneesmiddelen in bijzondere gevallen
 • Medicijnen op de lijst specialistische geneesmiddelen (pdf) Deze medicijnen zijn zo speciaal dat je ze alleen via het ziekenhuis krijgt.
 • Apotheekbereidingen
 • Dienstverlening van de apotheek. Dit heet ook wel de terhandstelling.

Kijk op medicijnkosten.nl voor de volgende informatie:

 • wel of geen vergoeding
 • onze maximale vergoeding
 • de eigen bijdrage die je moet betalen

Sommige medicijnen of kosten vergoeden wij anders:

Je krijgt het goedkoopste merk

Zijn er meer merken van jouw geneesmiddel met precies dezelfde werking? Dan geeft de apotheek je het goedkoopste merk mee. Je krijgt hetzelfde medicijn in een ander doosje. Zo houden wij de premie laag. Bij 99% van alle patiënten werkt het nieuwe medicijn ook prima. Wil je liever een ander merk? Dan betaal je dit geneesmiddel zelf. Lees hier meer over in ons geneesmiddelenbeleid.

Soms kun je wel een vergoeding van het andere merk krijgen. Dat is als je arts het medisch noodzakelijk vind dat je het andere merk krijgt. Als geneesmiddeldeskundige beoordeelt de apotheker vervolgens of er inderdaad sprake is van medische noodzaak. 

Medische noodzaak betekent niet automatisch dat je het merkgeneesmiddel krijgt

Je apotheek beoordeelt of er sprake is van een medische indicatie. Ook mag de apotheek je in dat geval een andere variant van een andere fabrikant of leverancier geven. Voor een merkgeneesmiddel kunnen meerdere merkloze varianten zijn. Meer informatie over deze afspraken vind je in ons geneesmiddelenbeleid

Je hebt een recept nodig van een:

 • huisarts
 • medisch specialist
 • tandarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts verstandelijk gehandicapten
 • verloskundige
 • verpleegkundige die recepten mag uitschrijven

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

 • Zelfzorgmiddelen. Dit zijn middelen die u zonder recept koopt. Bijvoorbeeld vitaminen en paracetamol die je zonder recept koopt bij een drogist of apotheek.
 • Geneesmiddelen die niet staan in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Wat vergoeden de aanvullende modules?

Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.Heb je de module Alternatieve geneeswijzen aanstaan? Dan krijg je in sommige gevallen wel een vergoeding.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Voor sommige geneesmiddelen heb je vooraf toestemming van ons nodig. Je apotheek weet dit en regelt dit voor je. Je hoeft niets te doen. Een lijst van alle geneesmiddelen waarvoor je controle of toestemming nodig hebt, vind je op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Waar kun je naar toe?

Je kunt voor geneesmiddelen terecht bij een apotheek. Je vindt de apotheken met een contract in de FBTO Zorgzoeker

Heb je een eigen risico?

Voor de geneesmiddelen die de basisverzekering vergoedt heb je eigen risico

Heb je een eigen bijdrage?

Je betaalt soms een eigen bijdrage. Je betaalt maximaal € 250,- per kalenderjaar voor alle geneesmiddelen samen. Moet je een eigen bijdrage betalen? Dan sturen we je de nota toe, je betaalt niet in de apotheek.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.