Naar inhoud

Logopedie

Wil je naar de logopedist? Dan kun je met de FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) een vergoeding krijgen.

Wat is logopedie?

Met logopedie leer je beter spreken. Je gaat daarvoor naar een gespecialiseerde zorgverlener. Namelijk een logopedist.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Je krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding als je problemen hebt met:

 • taal en taalontwikkeling
 • spreken en spraak zoals stotteren
 • de stem
 • het gehoor
 • slikken
 • eten en drinken

Wat krijg je vergoed?

Je krijg een vergoeding voor:

 • behandelingen om beter te leren praten
 • behadelingen om de taal- en de taalontwikkeling te verbeteren
 • behandelingen om opnieuw te leren spreken na een ziekte of ongeluk
 • behandeling om je stem te verbeteren
 • behandelingen op school. Goed om te weten: als we geen contract hebben met deze logopedist, kan de vergoeding lager zijn.

Je krijgt maximaal 1 behandeling per dag vergoed. Je mag op 1 dag naar een screening, intake en onderzoek. Zij tellen dan samen als 1 behandeling.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Je krijgt geen vergoeding voor logopedie voor:

 • de behandeling van dyslexie
 • de behandeling van taalproblemen door een dialect
 • de behandeling van taalproblemen doordat u een andere taal spreekt
 • extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten

Heb je een verwijzing nodig?

Nee, je hebt geen verwijzing nodig. Je mag meteen contact opnemen met een logopedist.

Waar kun je naar toe?

Je kunt naar een logopedist waarmee we een contract hebben. Je vindt alle gecontracteerde logopedisten in de FBTO Zorgzoeker. Goed om te weten: ga je naar een logopedist waarmee we geen contract hebben? Dan krijgt je minder vergoed.

Heb je een eigen risico?

Ja, je betaalt een eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.