Naar inhoud

Kunstgebit op implantaten

Heb je een kunstgebit op implantaten (klikgebit) nodig? En ben je 18 jaar of ouder en heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) met de module Tand aan staan? Dan heb je recht op een vergoeding.

Wat is een kunstgebit op implantaten?

Een kunstgebit dat vastzit op implantaten in de kaak wordt ook wel een klikgebit genoemd. Je kunt het gebit zelf uit je mond halen en weer vastklikken.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering heb je recht op de volgende vergoeding:

 • implantaten die nodig zijn voor de behandeling
 • drukknoppen of staaf (het kliksysteem op de implantaten)
 • het kunstgebit dat u op de implantaten vastklikt
 • reparatie
 • rebasing (passend maken van de prothese)
 • techniek- en materiaalkosten tot een maximaal bedrag
 • gebit bovenkaak 92%
 • gebit onderkaak 90%
 • reparatie/rebasen 90%
 • combinatie met gewoon kunstgebit 83%

Soms krijg je in je onderkaak een ander kunstgebit dan in je bovenkaak

Krijg je een combinatie van een kunstgebit op implantaten en een gewoon kunstgebit (J50)? Dan krijg je in totaal 83% vergoed. Je betaalt 17% eigen bijdrage.

De vergoeding is voor mensen die:

 • geen eigen tanden en kiezen meer hebben in hun onderkaak en/of bovenkaak
 • niet goed kunnen functioneren (bijvoorbeeld kauwen), ondanks dat ze een goed kunstgebit hebben

Wat krijg je vergoed?

 • implantaten die nodig zijn voor de behandeling
 • drukknoppen of staaf (het kliksysteem op de implantaten)
 • het kunstgebit dat u op de implantaten vastklikt
 • reparatie
 • rebasing (verbeteren van de pasvorm)
 • techniek- en materiaalkosten (pdf) tot een maximumbedrag

De vergoeding is voor mensen die:

 • geen eigen tanden en kiezen meer hebben in hun onderkaak en/ of bovenkaak
 • geen normaal kunstgebit kunnen krijgen omdat zij problemen hebben met de vorm van hun kaak
 • een erg geslonken kaak hebben

Wat vergoeden we niet?

 • de eigen bijdrage als je alleen een basisverzekering hebt. Je krijgt wel een vergoeding uit de aanvullende module Tand tot het gekozen bedrag wat je verzekerd hebt
 • kosten boven de maximale techniek- en materiaalkosten (sommige tandartsen rekenen meer dan het maximale bedrag
 • reparatie na schade door eigen schuld. Bijvoorbeeld omdat je het gebit hebt laten vallen of erop bent gaan staan.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld van een klikgebit.

Moeten je tanden en kiezen nog getrokken worden?

Je krijgt hiervoor geen vergoeding uit de basisverzekering. Wij vergoeden deze kosten alleen uit onze aanvullende module Tand.

Heb je een verwijzing nodig?

Soms heb je een verwijzing nodig voor implantaten of een kunstgebit op implantaten. Ga je naar de kaakchirurg? Dan heb je altijd een verwijzing nodig van je huisarts.

Voor implantaten geldt:

Ga je voor je implantaten naar de kaakchirurg? Of ga je naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)? Dan heb je een verwijzing nodig van een:

 • tandarts
 • tandarts-implantoloog

Je hebt geen verwijzing nodig als je voor de implantaten naar een tandarts gaat.

Voor een kunstgebit op implantaten (klikgebit) geldt:

Ga je voor het klikgebit naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde? Dan heb je een verwijzing nodig van een:

 • tandarts
 • tandarts-specialist
 • tandprotheticus (alleen bij een prothese voor bovenkaak én onderkaak)

Je hebt geen verwijzing nodig als je voor het klikgebit naar de tandarts of tandprotheticus gaat.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Voor een kunstgebit op implantaten heb je altijd toestemming van ons nodig. Je hebt ook toestemming nodig als je implantaten vervangen moeten worden. Je zorgverlener vraagt dit voor je aan.

Goed om te weten: geven wij geen toestemming voor het plaatsen van implantaten? Dan kan je zorgverlener alsnog toestemming aanvragen voor alleen het klikgebit. Dit kan pas als de implantaten zijn geplaatst.

Wat vergoedt de aanvullende module Tand?

De module Tand vergoedt de eigen bijdrage voor het maken, plaatsen, repareren en rebasen van een tandheelkundige prothese.

Kies zelf je vergoeding

Hoeveel vergoeding je jaarlijks krijgt, hangt af van je keuze. Deze vergoeding telt mee voor het maximale bedrag per kalenderjaar dat je hebt gekozen. Voor de Module Tand heb je per kalenderjaar per verzekerde de keuze uit een maximale vergoeding van € 250,-, € 500,- of een maximale vergoeding van € 750,-. Je kunt daarnaast ook kiezen voor een vergoeding van 75% tot € 250,-.

Let op: onze aanvullende module Tand heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kun je deze module aanzetten?

De module Tand kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kun je naartoe?

Je kunt naar een:

 • tandarts
 • Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
 • tandprotheticus (alleen voor het klikgebit)
 • kaakchirurg (alleen voor implantaten) 

Heb je een eigen risico?

Ja, voor de vergoeding uit de basisverzekering betaal je een eigen risico. Je betaalt geen eigen risico voor een vergoeding uit de aanvullende module Tand.

Heb je een eigen bijdrage?

Ja, je hebt een eigen bijdrage:

 • Je betaalt 8% eigen bijdrage voor de bovenkaak en het kliksysteem.
 • Je betaalt 10% eigen bijdrage voor de onderkaak en het kliksysteem.
 • Je betaalt 10% eigen bijdrage voor reparatie/rebasen.
 • Je betaalt 17% eigen bijdrage voor een combinatie met een gewoon kunstgebit.
 • Je betaalt geen eigen bijdrage voor de implantaten.

Met de aanvullende module Tand krijg je een vergoeding voor de eigen bijdrage.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.