Naar inhoud

Gebitsprothese

Heb je een gebitsprothese nodig? Dan krijg je met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) een vergoeding onder voorwaarden. Je krijgt ook een vergoeding uit de aanvullende module Tand.

Wat is een gebitsprothese?

Een gebitsprothese is een kunstgebit waarbij je geen tanden of kiezen meer in je kaak hebt. Dit heet ook wel een uitneembare, volledige prothese. Voor een gedeeltelijke prothese of een kunstgebit op implantaten krijg je een andere vergoeding.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering kun je een deel vergoed krijgen. Je krijgt ook een vergoeding uit de module Tand.

Wat wordt 75% vergoed?

 • kunstgebit voor bovenkaak en/of onderkaak
 • immediaatprothese (tijdelijk kunstgebit na het trekken van tanden en kiezen)
 • vervangingsprothese (tijdelijk kunstgebit)
 • overkappingsprothese op eigen tandwortels
 • techniek en materiaalkosten. Er geldt een maximaal bedrag waarvan wij 75% vergoeden.

Wat wordt 90% vergoed?

 • reparatie
 • rebasing (opvullen kunstgebit)
 • techniek en materiaalkosten bij reparatie of rebasen Er geldt een maximaal bedrag waarvan wij 90% vergoeden. 

Wat vergoeden we niet?

 • materiaal om het gebit vast te maken, zoals kleefpasta
 • een gedeeltelijke prothese. Deze kosten kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed via de module Tand 
 • de eigen bijdrage. Via de module Tand kunnen deze kosten (gedeeltelijk) worden vergoed

Heb je een verwijzing nodig?

Ga je voor de behandeling naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde? Dan heb je een verwijzing nodig van een van deze zorgverleners:

 • tandarts
 • tandarts-specialist
 • tandprotheticus (alleen bij een prothese voor bovenkaak én onderkaak)

Heb je vooraf toestemming nodig?

Je hebt vooraf toestemming van ons nodig:

 • als de kosten voor het maken en plaatsen van een volledige boven- of onderprothese hoger zijn dan onze maximale tarieven voor techniek- en materiaalkosten
 • als het volledige kunstgebit binnen 5 jaar wordt vervangen
 • als uw tijdelijk kunstgebit binnen een half jaar wordt vervangen

Wat vergoedt de aanvullende module Tand?

De basisverzekering rekent een eigen bijdrage voor het maken, plaatsen, repareren en rebasen van een tandheelkundige prothese. De aanvullende module Tand vergoedt deze eigen bijdrage. Hoeveel vergoeding je jaarlijks krijgt, hangt af van je keuze. Deze vergoeding telt mee voor het maximale bedrag per kalenderjaar dat je hebt gekozen. 

Voor de module Tand heb je per kalenderjaar per verzekerde de keuze uit een maximale vergoeding van € 250,-, € 500,- of een maximale vergoeding van € 750,-. En kies je voor een vergoeding van € 250,-? Dan heb je ook nog de keuze uit 75% of 100% vergoeding van je tandartskosten. 

Let op: onze aanvullende module Tand heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kun je de module aanzetten?

De module Tand kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kun je naar toe?

 • tandarts
 • tandprotheticus
 • Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
 • tandtechnicus (alleen voor bepaalde reparaties): alleen als het gaat om een om reparatie. Bijvoorbeeld voor het herstellen van een scheur of breuk, of voor het vastzetten van een tand of kies aan de volledige prothese. Een tandtechnicus mag geen behandelingen in de mond zelf verrichten.

Heb je een eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico voor de vergoeding vanuit je basisverzekering. Wanneer je kosten declareert die vallen onder de module Tand, bijvoorbeeld de eigen bijdrage van de prothese, dan betaal je geen eigen risico.

Heb je een eigen bijdrage?

Bij een gebitsprothese krijg je te maken met het betalen van een eigen bijdrage.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.