Naar inhoud

Prenatale screening

Wil je een prenatale screening zoals een 20 wekenecho? Met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) krijg je hiervoor een vergoeding.

Wat is prenatale screening?

Een prenatale screening is een onderzoek tijdens de zwangerschap naar afwijkingen bij je kind.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Je hebt als vrouwelijke verzekerde recht op:

 • counseling waarbij uitgelegd wordt wat prenatale screening inhoudt
 • de 20 weken echo

Wat wordt soms vergoed?

Voor sommige screenings heb je een verwijzing nodig met medische indicatie:

 • de combinatietest op o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie
 • de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), een bloedtest op het o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie of positieve combinatietest
 • invasieve diagnostiek, bijvoorbeeld vlokkentest of vruchtwaterpunctie, alleen bij medische indicatie, een positieve combinatietest of een positieve NIPT

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Heb ik een verwijzing nodig?

Er is een verwijzing met medische indicatie nodig voor:

 • de combinatietest
 • de NIPT
 • invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld vlokkentest of vruchtwaterpunctie)

Vraag de verwijzing aan je huisarts, verloskundige of medisch specialist.

Waar kan ik naar toe?

Je kunt terecht bij een

 • verloskundige
 • ziekenhuis
 • zelfstandig behandelcentrum

Let op: Vraag of je zorgverlener een wbo-vergunning heeft (Wet op het bevolkingsonderzoek). Zonder deze vergunning geven wij geen vergoeding. Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt eigen risico voor de NIPT, vlokkentest en vruchtwaterpunctie.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.