Naar inhoud

Logopedie

Wil je naar de logopedist? Dan kun je met de FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) een vergoeding krijgen.

Wat is logopedie?

Met logopedie leer je beter spreken. Je gaat daarvoor naar een gespecialiseerde zorgverlener. Namelijk een logopedist.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Je krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding als je problemen hebt met:

 • taal en taalontwikkeling
 • spreken en spraak zoals stotteren
 • de stem
 • het gehoor
 • slikken
 • eten en drinken

Wat krijg je vergoed?

Je krijg een vergoeding voor:

 • behandelingen om beter te leren praten
 • behadelingen om de taal- en de taalontwikkeling te verbeteren
 • behandelingen om opnieuw te leren spreken na een ziekte of ongeluk
 • behandeling om je stem te verbeteren
 • behandelingen op school als we hierover afspraken hebben met je logopedist

Je krijgt maximaal 1 behandeling per dag vergoed. Je mag op 1 dag naar een screening, intake en onderzoek. Zij tellen dan samen als 1 behandeling.

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding 

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract. 

Wat vergoeden we niet?

Je krijgt geen vergoeding voor logopedie voor:

 • de behandeling van dyslexie
 • de behandeling van taalproblemen door een dialect
 • de behandeling van taalproblemen doordat u een andere taal spreekt
 • extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, je hebt geen verwijzing nodig. Je mag meteen contact opnemen met een logopedist.

Waar kan ik naar toe?

Je kunt naar een logopedist waarmee we een contract hebben. Je vindt alle gecontracteerde logopedisten in de FBTO Zorgzoeker. Goed om te weten: ga je naar een logopedist waarmee we geen contract hebben? Dan krijgt je minder vergoed.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt een eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.