Naar inhoud

Bi- en cros-hoortoestel (gehoorapparaat)

Heb je een FBTO Zorgverzekering met de aanvullende module Gezichtszorg & Orthodontie? En ben je op zoek naar een bicros- en cros-hoortoestel omdat je doof bent aan 1 oor? Dan kun je een vergoeding krijgen.

Wat is een bi- en cros-hoortoestel?

Een cros-hoortoestel helpt je beter te horen als je doof bent aan 1 oor. Het croshoortoestel (gehoorapparaat) stuurt geluiden aan de kant van het dove oor naar het horende oor. Een bi-croshoortoestel versterkt deze geluiden. Je hebt een bi-croshoortoestel nodig als je horende oor slechthorend is.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je leeftijd. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan krijgt je 100% van de kosten vergoed. Ben je 18 jaar of ouder? Dan krijg je 75% vergoed. De overige 25% moet je zelf betalen. Dat is je eigen bijdrage. Je kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage met de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Waarvoor krijg je een vergoeding?

Je krijgt een vergoeding voor:

 • Cros-hoortoestel
 • Bicros-hoortoestel

Ga je naar een audicien waarmee we een contract hebben? Dan leen je een nieuw hoortoestel. Ga je naar een audicien waarmee we geen contract hebben? Dan koop je het hoortoestel. In de FBTO Zorgzoeker vind je alle gecontracteerde audiciens.

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • Onderhoud
 • Nieuwe batterijen

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig. Je kunt een verwijzing vragen aan:

 • Een audiologisch centrum
 • Kno-arts

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Soms heb je toestemming nodig vooraf:

 • Als je een beetje gehoorverlies hebt. Heb je gehoorverlies van 35 dB tot en met 69 dB? Dan heb je toestemming van ons nodig. Je audiologisch centrum, kno-arts of triage-audicien vraagt de toestemming voor je aan bij ons. Heb je 70 dB of meer aan gehoorverlies? Dan heb je geen toestemming nodig.
 • Als je naar een audicien gaat waarmee we geen contract hebben.

Wat vergoedt de aanvullende module Gezichtszorg & Orthodontie?

Vanuit de module Gezichtszorg & Orthodontie krijg je een vergoeding van maximaal € 250,- voor de eigen bijdrage. Je moet alleen een eigen bijdrage betalen als je 18 jaar of ouder bent. Let op: heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximale bedrag, of een deel van het maximale bedrag hebt opgemaakt en een deel zelf moet betalen.

Wanneer kan ik de module aanzetten?

De module Gezichtszorg & Orthodontie kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kan ik naar toe?

Je kunt naar een audicien. Alle audiciens waarmee we een contract hebben vind je in de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een audicien waarmee we geen contract hebben? Ga dan naar een audicien die geregistreerd staat bij Stichting Audicienregister (StAr). of Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Heb ik eigen risico?

Nee, je betaalt geen eigen risico.

Heb ik een eigen bijdrage?

Ja, vanaf 18 jaar betaal een eigen bijdrage:

 • Audicien waarmee we een contract hebben: je leent het hoortoestel. Je betaalt 25% over het gecontracteerde tarief van de audicien. Voor een bi- of croshoortoestel is de wettelijke eigen bijdrage € 78,78.
 • Audicien zonder contract: je koopt het hoortoestel. Je betaalt dan een eigen bijdrage van 25% over het gemiddeld gecontracteerde tarief van de audicien. Voor een bi- of croshoortoestel is de wettelijke eigen bijdrage € 78,78.

Je krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage vanuit de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Ben je jonger dat 18 jaar?

Dan betaalt je geen eigen bijdrage.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.