Naar inhoud

Abonnements­kosten bij personen­alarmering

Heb je een FBTO Zorgverzekering en heb je de module Zorg & Herstel aan staan? Dan krijg je een vergoeding voor personen­alarmering.

Wat is personen­alarmering?

Met personenalarmering kun je in een noodgeval verbinding maken met directe hulp.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

 Soms krijg je een vergoeding voor personenalarmering. In deze gevallen krijg je een vergoeding:

 • Je bent terminaal
 • Je hebt Parkinson, MS of ALS
 • Je hebt gezondheidsproblemen waardoor je risico loopt om in een gezondheidssituatie terecht te komen.

Je krijgt een vergoeding voor:

 • Een draagbaar en zelfstandig te bedienen alarm, in bruikleen
 • Installatie en instructie bij je thuis
 • Onderhoud, reparatie of vervanging van de apparatuur

Ook krijg je 1 keer een vergoeding voor de installatie en de instructie van de personenalarmering bij je thuis. Je krijgt de vergoeding maar 1 keer, dus niet per kalenderjaar. Ga je verhuizen? Dan krijg je wel opnieuw een vergoeding.

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Wat vergoeden we niet?

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • abonnement op de alarmcentrale (je krijgt wel een vergoeding uit de module Zorg & Herstel)
 • telefoonkosten voor bellen naar de alarmcentrale
 • epi-alarm
 • een alarmbelmat
 • alarmeringsapparatuur voor sociale veiligheid

Wat vergoedt de aanvullende module Zorg & Herstel?

Met de aanvullende module Zorg & Herstel krijg je voor abonnementskosten voor personenalarmering samen met andere vergoedingen tot maximaal € 750,- vergoed. Wij vergoeden de abonnementskosten voor personenalarmering bij onze leveranciers met een contract.

Let op! Onze aanvullende module Zorg & Herstel heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kan ik de module aanzetten?

De module Zorg & Herstel kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ga je naar een leverancier waarmee we een contract hebben? Dan bepaalt de leverancier of je recht hebt op een vergoeding. Dat doet de leverancier door je vragen te stellen via een online formulier. Zo brengt de leverancier je persoonlijke medische situatie in kaart. Afhankelijk van je situatie krijg je een vergoeding.

Ga je naar een leverancier waarmee we geen contract hebben? Dan heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

Heb ik toestemming nodig?

Ga je naar een leverancier waarmee we geen contract hebben? Dan heb je eerst toestemming van ons nodig.
Ga je naar een leverancier waarmee we wel een contract hebben? Dan is toestemming niet nodig.

Waar kan ik naar toe?

Voor personenalarmering kun je naar een leverancier waarmee wij een contract hebben. De gecontracteerde leverancier beoordeelt of iemand hiervoor in aanmerking komt. Je vindt een gecontracteerde leverancier in de FBTO Zorgzoeker. Je krijgt geen vergoeding voor abonnementskosten als je naar een leverancier gaat waar wij geen contract mee hebben.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico als je naar een leverancier gaat waarmee we geen contract hebben.
Ga je naar een leverancier waarmee we wel een contract hebben? Dan betaal je geen eigen risico. Er is ook geen eigen risico voor vergoedingen uit de aanvullende module.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.