Naar inhoud

Therapeutisch kamp voor astmatische kinderen

Heb je een FBTO Zorgverzekering en de module Zorg & Herstel aan staan? Dan krijg je een vergoeding voor een therapeutisch kamp voor je kind met astma. 

Wat wordt vergoed in 2019?

Wij vergoeden de kosten van een therapeutisch kamp voor astmatische kinderen tot 18 jaar. FBTO moet hiervoor vooraf toestemming hebben gegeven. In totaal krijg je met deze module maximaal € 750,- vergoed per kalenderjaar, per verzekerde.

Let op: onze aanvullende module Zorg & Herstel heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk hier de voorwaarden voor de aanvullende modules (pdf) van FBTO.