Naar inhoud

Generalis­tische basis GGZ

Heb je een FBTO Zorgverzekering en een niet-complexe psychische stoornis? Dan heb je recht op vergoeding van Generalistische Basis GGZ vanuit de basisverzekering. Je krijgt vergoeding onder voorwaarden. FBTO vergoedt geen zorg vanuit de aanvullende modules.

Wat is het?

Wil je hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog of psychotherapeut? Dan kun je een vergoeding vanuit de basisverzekering krijgen onder voorwaarden. Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat je lichte tot matige klachten hebt.

Wat wordt vergoed in 2019?

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig. Vraag de verwijzing aan je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten of SEH-arts (spoedeisende hulp). De verwijzing is 9 maanden geldig. Onderbreek je de behandeling langer dan 9 maanden? Of start je pas na 9 maanden na je verwijzing? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig.

Je arts houdt zich aan de voorwaarden voor een verwijzing zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Voor een crisisopname heb je geen verwijzing nodig.

Wie stelt mijn behandelplan vast?

Dat doet een regiebehandelaar. Je regiebehandelaar hoeft alle behandelingen niet zelf te geven. Hij of zij mag andere behandelaars aanwijzen, zoals een psycholoog. Je regiebehandelaar blijft wel verantwoordelijk voor je behandeling. Je regiebehandelaar houdt een dossier bij over jou. De gegevens over je diagnose kan hij met ons delen. Wil je dat niet? Dan kun je hier bezwaar tegen maken bij je regiebehandelaar.

Waar kan ik naar toe?

Ga je naar een vrijgevestigde zorgverlener dan kun je naar een:

 • psychiater
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychotherapeut

Ga je naar een GGZ-instelling dan kun je ook nog naar:

 • specialist ouderengeneeskunde
 • verslavingsarts in profielregister KNMG
 • GZ psycholoog
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist GGZ

Je behandelaar moet ingeschreven staan in het BIG-register. Ook moet je zorgverlener een kwaliteitsstatuut geregistreerd hebben op GGZ Kwaliteitsstatuut.nl. Anders krijg je geen vergoeding. Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn ingeschreven en geregistreerd. Je vindt gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Dit krijg je niet vergoed

Je krijgt geen vergoeding voor:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • hulp bij psychische klachten, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis;
 • basis GGZ-zorg voor verzekerden tot 18 jaar. Dit valt onder de Jeugdwet. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO.