Naar inhoud

Verzorging voor kinderen tot 18 jaar

Ben je minderjarig en krijg je verzorging samen met medische zorg? Met een FBTO Zorgverzekering heb je recht op een vergoeding uit de basisverzekering.

Wat bedoelen we met verzorging kinderen tot 18 jaar?

Met verzorging kinderen tot 18 jaar bedoelen we dat een kind tot 18 jaar extra verzorging nodig heeft samen met medische zorg. Zoals hulp bij het wassen en medicijnen innemen.

Zorg voor minderjarigen in en om het huis blijft onder de Jeugdwet vallen. Bijvoorbeeld hulp bij eten of aankleden.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2020

De vergoeding is voor mensen die:

  • onder de 18 jaar zijn
  • een lichamelijke handicap hebben
  • permanent toezicht nodig hebben, of
  • 24 uur per dag zorg in de buurt moeten hebben. De zorg moet bestaan uit een of meer echte verpleegkundige handelingen (zoals prikken, wondverzorging e.d.).

Wat krijg je vergoed?

  • specifieke verpleegkundige handelingen
  • intensieve verpleging en verzorging

Eventueel aangevuld met

  • vervoer
  • pedagogische ondersteuning
  • verblijf of dagopvang in een medisch kinderdagverblijf of kinderhospice

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:
• Restitutiepolis: 100% vergoeding
• Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:
• Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
• Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)Wat krijg je vergoed?
• specifieke verpleegkundige handelingen
• intensieve verpleging en verzorging

Wat vergoeden we niet?

Persoonlijke verzorging die wordt vergoed door Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Heb ik een eigen risico?

Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.

Wat krijg ik in andere jaren vergoed?

De vergoeding voor verzorging kinderen in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2018 of 2017.