Naar inhoud

Zittend zieken­vervoer

Heb je een FBTO Zorgverzekering? Dan kun je een vergoeding krijgen voor zittend ziekenvervoer. Dus de reiskosten van en naar het ziekenhuis.

Wat is zittend ziekenvervoer?

Zittend ziekenvervoer is het vervoer van en naar het ziekenhuis met bijvoorbeeld een taxi, bus, tram of eigen vervoer als je een behandeling nodig hebt.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Reiskosten voor je behandeling krijg je in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Je reist met de bus, tram, taxi of auto. Je krijgt een vergoeding voor:

 • Zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis.
 • Vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is.

Wij bepalen op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming het te vergoeden aantal kilometers. Hierbij gaan we uit van de snelste route. We gaan uit van de snelste route volgens de routeplanner van Easytravel. Je logt in met je DigiD. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files. Reis je met het openbaar vervoer? Dan berekenen we de reiskosten via 9292.nl.

Voor wie is de vergoeding?

Voor mensen die:

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • blijvend visueel gehandicapt (blind of slechtziend) zijn en niet alleen kunnen reizen
 • in een rolstoel zitten rolstoelgebruikers: uitsluitend wanneer je je in een rolstoel kan verplaatsen
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen. In bijzondere gevallen mogen 2 personen een jongere begeleiden
 • Een dagbehandeling in een groep nodig hebben. Deze behandeling valt binnen een zorgprogramma voor specifieke patiëntgroepen

En voor mensen die vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer. Val je in deze groep? Dan kijken we of je een vergoeding kunt krijgen aan de hand van de hardheidsclausule. Dat doe je door de volgende stappen te volgen en een aantal vragen te beantwoorden:

 1. Wordt je behandeling vergoed uit de basisverzekering?
  Is het antwoord ‘ja’? Ga dan naar stap 2. Is het antwoord ‘nee?’. Dan krijg je geen vergoeding voor zittend ziekenvervoer. Kijk in de vergoedingenzoeker of je behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.
 2. Bereken of je een vergoeding krijgt. Ga uit van het minimale aantal keer dat je een vergoeding nodig hebt voor je behandeling volgens de arts. Beantwoord de volgende vragen:
  Hoeveel maanden heb je vervoer nodig?
  Hoeveel keer per week heb je vervoer nodig?
  Hoeveel kilometer is een enkele reis?
 3. Zet de antwoorden in een formule:
  (aantal maanden) x (aantal keer) x (aantal kilometer) = ?

Is de uitkomst groter of gelijk aan 250? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding voor je reiskosten.

Waar kun je de vervoerskosten declareren?

Je kunt de reiskosten voor zittend ziekenvervoer declareren door een declaratieformulier in te vullen:

Bestel je taxi via Zorgcentrale Noord?

Heb je een machtiging voor taxivervoer? En wil je een taxi naar het ziekenhuis boeken? Boek je taxi via ZCN. Je kunt ze bellen op  088 579 88 88. Of log in op zcnvervoer.nl/zzv.

Dit krijg je vergoed

  Gecontracteerd   Niet gecontracteerd
 FBTO Basis
 • taxi en openbaar vervoer (2e klas): 100%
 • eigen vervoer: € 0,32 per km
 • taxivervoer (gewone taxi): € 1,18 per km
 • taxivervoer (rolstoeltaxi): € 1,34 per km
FBTO Basis Plus  
 • taxi en openbaar vervoer (2e klas): 100%
 • eigen vervoer: € 0,32 per km
 
 • taxivervoer (gewone taxi): € 1,36 per km
 • taxivervoer (rolstoeltaxi): € 1,55 per km
 FBTO Basis Vrij
 •  taxi en openbaar vervoer (2e klas): 100%
 • eigen vervoer: € 0,32 per km
 •  taxivervoer (gewone taxi): € 1,29 per km
 • taxivervoer (rolstoeltaxi): € 1,49 per km

Wat vergoeden we niet?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn
 • parkeerkosten worden niet vergoed
 • reiskosten voor maatschappelijk werk

Heb je vooraf toestemming nodig?

Vraag vooraf toestemming aan bij de Vervoerslijn. Dat doe je makkelijk en snel via de FBTO Zorg app. Zij bepalen of het goed is en van welk vervoer je gebruik mag maken. Bel de Vervoerslijn op werkdagen van 8.00 tot 13.00 uur via (071) 365 41 54.

Soms heb je geen toestemming nodig

Voor het vervoer bij intensieve kindzorg regelt het kinderdagverblijf het vervoer. Ook declareren zij de kosten bij ons. Je hoeft dus niets te doen.

Heb je een eigen risico?

Ja, je hebt een eigen risico.

Heb je een eigen bijdrage?

Voor zittend ziekenvervoer (openbaar vervoer, (meerpersoons) taxivervoer of eigen auto) betaal je de eerste € 111,- per kalenderjaar zelf. Dit is je wettelijke eigen bijdrage.

Uitzondering: je betaalt geen eigen bijdrage bij een verblijf in een verpleeghuis of een woonvorm voor gehandicapten of een andere WLz instelling (Wet Langdurige Zorg), als de zorginstelling waar je verblijft de medisch specialistische behandeling niet kan geven.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.