Naar inhoud

Zintuiglijke gehandicap­tenzorg

Met een FBTO Zorgverzekering heb je recht op vergoeding van zintuiglijke gehandicap­tenzorg (ZG).

Wat is zintuiglijke gehandicaptenzorg?

Met zintuigelijke gehandicaptenzorg bedoelen we zorg waarmee je leert omgaan met een handicap bij het zien, horen of spreken. Je krijgt de behandeling van verschillende soorten zorgverleners. Dit heet multidisciplinaire zorg. Het doel is om zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je een vergoeding als je:

 • doof of slechthorend bent
 • blind of slechtziend bent
 • 22 jaar of jonger bent en moeite hebt met communiceren door een primaire taalontwikkelingsstoornis. Primair betekent dat de taalontwikkelstoornis niet het gevolg is van een andere stoornis. Bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke handicap.

Je krijgt een vergoeding voor:

 • diagnostisch onderzoek. Dat is onderzoek welke zintuiglijke gehandicaptenzorg je nodig hebt.
 • psychische hulp om te leren omgaan met uw handicap
 • praktische hulp om te leren omgaan met uw handicap waardoor je jezelf beter kunt redden 

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

 • hulp om mee te kunnen doen in de samenleving
 • hulp die niet bijdraagt aan het verminderen of compenseren van de beperking van volwassenen doofblinden en volwassenen die al doof of slechthorend waren voor de leeftijd van 3 jaar. U heeft deze hulp uw hele leven nodig.

Heb je een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig. Vraag een verwijzing aan een van deze personen:

 • klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum (bij een handicap met horen of spreken)
 • oogarts (bij een handicap met zien)
 • medisch specialist

Heb je al een diagnose voor je handicap van een van deze personen? En is de handicap niet beter of slechter geworden? Dan kun je ook een verwijzing vragen aan je:

 • huisarts

Waar kun je naar toe?

Heb je een handicap bij het horen of spreken? Dan kun je naar een:

 • gezondheidspsycholoog
 • orthopedagoog
 • ontwikkelingspsycholoog

Heb je een handicap bij het zien? Dan kun je naar een:

 • oogarts
 • klinisch fysicus van het visueel systeem
 • gezondheidspsycholoog of een andere gedragskundige

Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Heb je een eigen risico?

Ja, je hebt een eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.