Naar inhoud

Ziekenhuis­zorg

Met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) heb je recht op vergoeding van ziekenhuiszorg. Je krijgt vergoeding onder voorwaarden.  

Wat is ziekenhuiszorg en verblijf?

Ziekenhuiszorg krijg je van medisch specialisten in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Een ZBC is een door de overheid erkende kliniek waarin minstens 2 specialisten samenwerken.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

 • medisch-specialistische zorg
 • verpleging en verzorging
 • paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij de behandeling horen
 • verblijf in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum wanneer dit medisch noodzakelijk is

Het verblijf is op basis van de laagste klasse

 • Het verblijf duurt maximaal 3 jaar zonder onderbrekingen van meer dan 30 dagen (weekend- en vakantieverlof tellen wel mee).
 • Verblijf in een revalidatiecentrum, ziekenhuis met revalidatie als doel, verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis of eerstelijns verblijf tellen ook mee voor de berekening.

Tijdelijke vergoeding

Voor sommige behandelingen, waarvan het effect nog niet voldoende is aangetoond, bestaat tijdelijk recht op vergoeding.  

Wijzig je je verzekering?

En heb je je eerste afspraak al gehad? Dan is er een zogenaamde Diagnose- en behandelcombinatie (DBC) gestart. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor je vergoeding van deze DBC. Je zorgverlener declareert 1 rekening voor het hele behandeltraject. Een DBC duurt maximaal 120 dagen. Voor jouw vergoeding van dit behandeltraject kijken we naar de basisverzekering die je had op het moment van je eerste afspraak.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ), misschien krijg je dit wel vergoed via Geneeskundige GGZ vanaf 18 jaar (tweedelijns GGZ)
 • behandelingen waarbij niet bewezen is dat de behandeling heeft geholpen
 • maagballon
 • WLS Optimum (een multi vitamine supplement)
 • behandeling in een priv├ękliniek

Heb je een verwijzing nodig?

Voor ziekenhuiszorg heb je een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, SEH-arts, arts-assistent, klinisch technoloog, verloskundige (als het gaat om verloskundige zorg of een verwijzing naar een kinderarts als het kindje jonger dan 10 dagen oud is), de optometrist of orthoptist (bij oogzorg), kaakchirurg, klinisch technoloog of een andere medisch specialist.

Bezoek je een kno-arts? Dan kun je je ook laten doorverwijzen door een triage-audicien of een klinisch fysicus audioloog.

Voor spoedeisende hulp (SEH) heb je geen verwijzing nodig. Je kunt daar rechtstreeks naar toe.

Heb je vooraf toestemming nodig? 

Voor sommige behandelingen heb je vooraf toestemming nodig:

 • De medisch specialist weet of er voor de behandeling toestemming van ons nodig is. De medisch specialist regelt het aanvragen van een machtiging. Je hoeft niets te doen.
 • Voor plastische chirurgie is er minstens 3 weken vooraf toestemming van ons nodig. De medisch specialist vraagt dit aan. Je hoeft niets te doen. 

Waar kun je naar toe?

Ziekenhuiszorg en verblijf vindt plaats in:

 • een ziekenhuis
 • een zelfstandig behandelcentrum (ZBC)
 • praktijk aan huis van een medisch specialist die over een AGB-code beschikt

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.