Naar inhoud

Voetzorg bij diabetes

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) dan krijg je een vergoeding voor voetzorg bij diabetes.  

Wat is voetzorg bij diabetes?

Bij diabetes zijn je voeten extra kwetsbaar. Daarom heb je vaak speciale voetzorg nodig. Welk soort zorg je vergoed krijgt, hangt af van je zorgprofiel. Dit bepaalt jouw huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde. Je podotherapeut stelt jouw persoonlijk behandelplan op. Bespreek met je huisarts of je misschien gebruik kunt maken van een zorgprogramma, dit is voordeliger.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Welk soort zorg je vergoed krijgt, hangt af van jouw zorgprofiel. De huisarts, internist of ouderengeneeskundige verwijst je door naar de podotherapeut. Deze beslist in welk zorgprofiel je zit. Je zorgprofiel kan tijdens het jaar veranderen. Als er sprake is van een verhoogd of verlaagd risico op diabetische ulcera (zweren). De podotherapeut (je hoofdbehandelaar) past dan het behandelplan aan.

Welk soort voetzorg je vergoed krijgt, hangt af van je zorgprofiel. Je kunt je niet aanvullend verzekeren voor voetzorg.

Vergoeding bij Zorgprofiel 1

 • 1 keer per jaar voetonderzoek

Vergoeding bij Zorgprofiel 2

 • 1 keer per jaar voetonderzoek en behandeling
 • controles
 • voetzorg en behandeling om ulcussen (huidzweren) te vorkomen

Vergoeding bij Zorgprofiel 3 en 4

 • 1 keer per jaar voetonderzoek en behandeling
 • controles
 • voetzorg en behandeling om ulcussen (huidzweren) te vorkomen
 • podotherapie
 • uitleg over gezonde leefstijl die voetproblemen kan voorkomen
 • advies over de juiste schoenen 

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

 • pedicurezorg bij Zorgprofiel 0 en 1
 • hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen en orthesen
 • een voetscreening (onderzoek van uw voet) door de huisarts
 • voetzorg, als u al voetzorg krijgt via ketenzorg
 • een cosmetische of verzorgende voetbehandeling

Heb je een verklaring nodig?

Ja, je hebt een verklaring nodig. Vraag deze aan je huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde. Hierop staat je zorgprofiel. En geef de verklaring aan je podotherapeut.

Waar kun je naar toe?

Jouw zorgverlener moet een kwaliteitsstatuut geregistreerd hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici. Onze gecontracteerde zorgverleners voldoen aan deze voorwaarde. Je vindt gecontracteerde podotherapeuten in onze Zorgzoeker.

Jouw podotherapeut kan de voetbehandeling uitbesteden

De podotherapeut kan de behandeling uitbesteden aan een pedicure waarmee hij afspraken heeft. Hij blijft wel de hoofdbehandelaar en declareert de kosten. Het is belangrijk dat deze pedicure ingeschreven staat bij een van deze organisaties:

Heb je een eigen risico?

Voor zorg uit de basisverzekering heb je eigen risico. Krijg je diabetes voetzorg via ketenzorg? Dan betaal je geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.