Naar inhoud

Vervoer per ambulance

Moet je met spoed naar het ziekenhuis? Of moet je naar het ziekenhuis voor een behandeling? Dan kan dat met de ambulance. Met de FBTO Zorgverzekering heb je recht op een vergoeding.

Wat is vervoer per ambulance?

Spoedeisend ambulancevervoer wordt meestal aangemeld via 112. Hiervoor heb je geen verwijzing nodig. En wij hoeven ook niet vooraf toestemming te geven. Dit vervoer valt onder de basisverzekering. Besteld ambulancevervoer wordt vergoed afhankelijk van je polis en de toestemming die je hiervoor hebt gekregen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Je hebt recht op de volgende vormen van ambulancevervoer:

  • ambulancevervoer in spoedgevallen aangevraagd via de meldkamer ambulancezorg
  • niet-spoedeisend ambulancevervoer. Voor vervoer met de ambulance zonder spoed heb je een verwijzing van de arts nodig.

De vergoeding is voor

  • vervoer naar een behandeling die vergoed wordt vanuit de basisverzekering
  • vervoer naar een instelling waar je minstens 1 dag verblijft op kosten van de Wet langdurige zorg, dit heet een Wlz-instelling
  • vervoer van een Wlz-instelling naar een onderzoek of behandeling
  • vervoer van een behandelaar terug naar huis
  • vervoer naar GGZ zorg die onder de Jeugdwet
  • spoedgevallen

Heb je een verwijzing nodig?

Moet je vervoerd worden met een ambulance, maar is het geen spoed? Dan heb je een verwijzing nodig van een arts. Is het wel spoed? Bel dan 112. Je wordt meteen geholpen.

Waar kun je naar toe?

Word je zonder spoed vervoerd van of naar een ziekenhuis? Dan regelt het ziekenhuis of de huisarts het vervoer. Is het een spoedgeval? Bel dan met 112.

Heb je een eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.