Naar inhoud

Verpleging en verzorging in eigen omgeving

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering)? Dan wordt zorg aan huis door een verpleegkundige of verzorgende vergoed.

Wat is verpleging en verzorging?

Je krijgt bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen. En met het geven van injecties en verzorgen van wondjes. Mogelijk krijg je deze zorg via een Persoonsgebonden budget (Pgb) vergoed.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Verpleging en verzorging door een verpleegkundige of verzorgende. 

Wie krijgt een vergoeding?

  • mensen die hulp nodig hebben bij dagelijkse verzorging als wassen en aankleden
  • mensen die verpleegkundige hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met injecties toedienen en wondjes verzorgen
  • ernstige zieke mensen, in de laatste fase van hun leven
  • kinderen met een lichamelijke handicap of kinderen waarvoor zorg 24 uur per dag in de buurt moet zijn omdat er een of meer specifieke verpleegkundige handelingen nodig zijn

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Persoonlijke verzorging als de Gemeente die vergoedt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heb je een verwijzing nodig?

Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Je hebt wel een indicatie nodig van een verpleegkundige. Je verpleegkundige stelt met jou een zorgplan op. Daarin staan je aantal uur verzorging en verpleging.

Heb je een eigen risico?

Je betaalt geen eigen risico.

Waar kun je naar toe?

Je krijgt alleen een vergoeding bij een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige. Al onze gecontracteerde verpleegkundigen zijn geregistreerd. Deze vind je in de FBTO Zorgzoeker.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.