Naar inhoud

Tandheelkundige zorg (tandarts)

Heb je een FBTO Zorgverzekering en de module Tand aanstaan? Dan krijg je een vergoeding voor tandartskosten zoals je tandartscontrole en bezoek aan de mondhygiĆ«nist.

Wat is tandheelkundige zorg?

Tandheelkundige zorg is zorg dat je krijgt van je tandarts, tandprothetici, kaakchirurg en mondhygiëniste.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Uit de FBTO Zorgverzekering wordt bijna geen tandheelkundige zorg voor volwassenen vergoed. Dit vergoeden we vanuit de basisverzekering:

 • Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen, hieronder valt:
  • Een extreme afwijking aan gebit of mond, bijvoorbeeld Schisis (hazenlip)
  • De tandartsbehandeling nodig hebben voor een andere medische behandeling.
  • Extreme angst hebben voor de tandarts. Lees hier meer over tandartsangst.
 • Kunstgebit (volledige gebitsprothese)
 • Autotransplantaten, het verplaatsen van een eigen tand of kies naar de plaats van een ontbrekende tand.

Check de polisvoorwaarden. Hierin staat precies wat je wel en wat je niet vergoed krijgt.

Je krijgt wel een vergoeding vanuit de module Tand.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt tandheelkundige zorg wel uit de basisverzekering vergoed. 

Wat wordt vergoed vanuit de module Tand?

De totale maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde kies je zelf: € 250,-, € 500,- of € 750,-. En kies je voor een vergoeding van € 250,-? Dan heb je ook nog de keuze uit 75% of 100% vergoeding van je tandartskosten.

Bij alle vergoedingen ontvang je voor mondhygiëne en paradontologische behandelingen (tandvlees) een vergoeding van maximaal 75% (tenzij het gaat om een uitgebreide reiniging van de wortel. Deze behandeling wordt wel tot 100% vergoed).

De module Tand kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december. Let op! Deze module geldt alleen voor verzekerden vanaf 18 jaar. Tijdens het kalenderjaar kun je de dekking niet verhogen of verlagen.

Waar kun je de vergoeding voor gebruiken?

 • Controles
 • Weekendconsult, spoedconsult en second opinion
 • Verdovingen
 • Vullingen
 • Mondhygiëne (hiervoor vergoeden wij maximaal 75% van de kosten)
 • Trekken van tanden en kiezen
 • Tandvleesbehandeling en second opinion
 • Kronen en bruggen
 • Implantaten
 • Foto’s
 • Parodontologische behandelingen (tandvlees)
 • Eigen bijdrage van kunstgebit of klikgebit

Bekijk de maximale vergoedingen (PDF) voor tandheelkundige zorg.

Wat wordt niet vergoed?

 • keuringsrapporten en tandheelkundige verklaringen
 • afspraken die je niet nakomt (C90)
 • het uitwendig bleken van tanden en kiezen (E97 en E98)
 • orthodontie, dit wordt uit de module Gezichtszorg & Orthodontie vergoed
 • de kosten voor een snurkbeugel (MRA) en voor de diagnostiek en nazorg hiervoor (G71, G72 en G73)
 • een niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
 • een fluoridebehandeling (M40)
 • abonnementen (bijvoorbeeld voor controle of tandsteenverwijdering)
 • volledige narcose (verdoving van je hele lichaam) en lachgas
 • gecompliceerde extractie door een kaakchirurg (deze wordt uit de basisverzekering vergoed)
 • behandelingen met botox

Wanneer kun je de module aanzetten?

De module Tand kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december. Let op! Deze module geldt alleen voor verzekerden vanaf 18 jaar. Tijdens het kalenderjaar kun je de dekking niet verhogen of verlagen.

Waar kun je naar toe?

De behandeling moet worden uitgevoerd door een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist, tandprotheticus of tandtechnicus (alleen voor reparaties van een gedeeltelijke prothese).

Je kunt naar elke tandarts, mondhygiënist, of tandprotheticus. Vind een arts bij u in de buurt op Zorgkaart Nederland . Met sommige kaakchirurgen maakten wij afspraken over prijs en kwaliteit. Vind een gecontracteerde kaakchirurg in onze Zorgzoeker. De behandeling moet worden uitgevoerd door een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of tandprotheticus.

Heb je een eigen bijdrage?

De basisverzekering rekent een eigen bijdrage voor het maken, plaatsen, repareren en rebasen van een tandheelkundige prothese. Deze module vergoedt deze eigen bijdrage. Deze vergoeding telt mee voor het maximale bedrag per kalenderjaar dat je hebt gekozen.

Heb je een eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.