Naar inhoud

Tandheelkunde bij ongeval

Heb je een FBTO Zorgverzekering en de module Tand ongeval aanstaan? Dan krijg je een vergoeding voor tandartskosten na een ongeval.

Wat is tandheelkunde bij ongeval?

Soms heb je extra hulp nodig van de tandarts als je door een gevolg van een ongeluk problemen hebt met je gebit.

Wat krijg ik vergoed uit de module Tand ongeval in 2022?

Je krijgt met de module Tand Ongeval een vergoeding voor tandartskosten als gevolg van een ongeval tot maximaal € 10.000,- per kalenderjaar, per verzekerde. De behandeling moet het gevolg zijn van een ongeval tijdens de periode dat je de module aan hebt staan. Daarnaast moet de behandeling plaatsvinden binnen 1 jaar na het ongeval.

Let op: zowel tijdens het ongeval als tijdens de behandeling moet de module Tand ongeval aanstaan.

Wat vergoeden we niet?

Wij vergoeden geen kosten van behandelingen die direct of indirect het gevolg zijn van:

  1. ziekte of een ziekelijke afwijking van de verzekerde;
  2. grove schuld of opzet van de verzekerde;
  3. het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen door verzekerde;
  4. deelname door verzekerde aan een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Je tandarts of kaakchirurg vraagt toestemming voor je aan. Goed om te weten, voor behandelingen met spoed kan dit ook achteraf. Maar voor de vervolgbehandelingen is er dan wel weer vooraf toestemming nodig. 

Waar kun je terecht?

Wij vergoeden aan verzekerden tandheelkundige zorg door een door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) erkende tandarts-parodontoloog of een door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) erkende tandarts-implantoloog.

Heb je een eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.