Naar inhoud

Reiskosten bezoek opgenomen partner of kind

Is een meeverzekerd minderjarig kind en/of meeverzekerde partner op je FBTO polis opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of GGZ-instelling in Nederland? En heb je een FBTO Zorgverzekering en de module Zorg & Herstel aanstaan? Dan vergoeden wij je reiskosten voor ziekenbezoek.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering heb je geen recht op vergoeding. Je krijgt wel een vergoeding met de module Zorg & Herstel.

Wat vergoedt de aanvullende module Zorg & Herstel?

Je krijgt maximaal € 0,32 per km, per verzekerde (kind en/of partner) per kalenderjaar. Je krijgt dus alleen vergoeding als je kind en/of partner op je polis is meeverzekerd. Het kind dat je bezoekt moet minderjarig zijn. En je partner moet op hetzelfde adres wonen. Voorwaarde is dat FBTO een verklaring vraagt van opname van de verzekerde. In totaal krijg je met deze module maximaal € 750,- vergoed per kalenderjaar, per verzekerde.
Let op: onze aanvullende module Zorg & Herstel heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kan je de module aanzetten?

De module Zorg & Herstel kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Heb je een eigen bijdrage?

Ja, je hebt een eigen bijdrage van € 100,- per kalenderjaar.

Heb je een eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.