Naar inhoud

Psychiatrisch ziekenhuis­verblijf voor 18 jaar en ouder

Ben je 18 jaar en ouder met psychische problemen. En moet je verblijven in een GGZ-instelling, zoals een psychiatrisch ziekenhuis? Dan heb je met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) recht op een vergoeding.

Wat is een psychiatrisch ziekenhuisverblijf?

Je verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis als je enige tijd opgenomen bent in een GGZ instelling. Bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je een vergoeding voor:

 • verblijf in een GGZ-instelling
 • verpleging en verzorging
 • gespecialiseerde GGZ
 • paramedische zorg
 • geneesmiddelen
 • hulpmiddelen
 • verbandmiddelen

Je krijgt maximaal 1.095 dagen vergoed vanuit de basisverzekering. In deze dagen tellen wij ook mee:

 • revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • niet-psychiatrisch ziekenhuisverblijf
 • eerstelijns verblijf
 • weekend- en/of vakantieverlof

Is er een onderbreking van je behandeling? En is deze meer dan 30 dagen? Dan begint de telling opnieuw.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • hulp bij psychische klachten als je geen psychische stoornis hebt
 • behandelingen waarvan het effect niet wetenschappelijk bewezen is (kijk op de lijst met psychologische interventies van Zorginstituut Nederland bij behandelingen die niet voldoen)
 • psychiatrisch ziekenhuisverblijf voor kinderen tot 18 jaar. Deze worden uit de Jeugdwet via de Gemeente vergoed.

Heb je een eigen risico?

Ja, je hebt eigen risico.

Waar kun je naar toe?

Je kunt naar een:

 • GGZ-instelling
 • ziekenhuis met een psychiatrische afdeling
 • psychiatrische universiteitskliniek

Je krijgt alleen een vergoeding bij een instelling met een kwaliteitsstatuut dat geregistreerd is op GGZ Kwaliteitsstatuut.nl. Onze gecontracteerde zorgverleners hebben zo'n certificaat. Je vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker.

Heb je een verwijzing nodig?

Ja, vraag deze aan bij je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten of een SEH-arts (spoedeisende hulp). De verwijzing is 9 maanden geldig. Goed om te weten: je hebt geen verwijzing nodig bij een crisisopname of wanneer ja overgaat van basis GGZ naar de GGZ-instelling.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Kies je voor een zorgverlener waar wij afspraken mee hebben gemaakt? Dan is er vooraf geen toestemming van ons nodig.

Kies je voor een zorgverlener zonder contract? Dan is er wél vooraf toestemming nodig. Je zorgverlener vraagt de toestemming voor je aan. Ben je in 2021 al een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener gestart? Dan kun je deze in 2022 zonder toestemming afmaken.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.