Naar inhoud

Prenatale screening

Wil je een prenatale screening zoals een 20 wekenecho? Met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) krijg je hiervoor een vergoeding.

Wat is prenatale screening?

Een prenatale screening is een onderzoek tijdens de zwangerschap naar afwijkingen bij je kind.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Je hebt als vrouwelijke verzekerde recht op:

  • counseling waarbij uitgelegd wordt wat prenatale screening inhoudt
  • de 20 weken echo

Goed om te weten: de 13 weken echo wordt vergoed door de overheid, vanuit een speciale subsidieregeling. Om deze vergoeding te krijgen moet je meedoen aan een wetenschappelijk studie (TRIDENT-2). Je krijgt van tevoren uitleg over de echo. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat wordt soms vergoed?

Voor sommige screenings heb je een verwijzing nodig met medische indicatie:

  • de combinatietest op o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie
  • de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), een bloedtest op het o.a. downsyndroom
  • invasieve diagnostiek, bijvoorbeeld vlokkentest of vruchtwaterpunctie, alleen bij medische indicatie, een positieve combinatietest of een positieve NIPT

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Heb je een verwijzing nodig?

Er is een verwijzing met medische indicatie nodig voor:

  • de combinatietest
  • invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld vlokkentest of vruchtwaterpunctie)

Vraag de verwijzing aan je huisarts, verloskundige of medisch specialist.

Waar kun je naar toe?

Je kunt terecht bij een

  • verloskundige
  • ziekenhuis
  • zelfstandig behandelcentrum

Let op: Vraag of je zorgverlener een wbo-vergunning heeft (Wet op het bevolkingsonderzoek). Zonder deze vergunning geven wij geen vergoeding. Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Heb je een eigen risico?

Je betaalt eigen risico voor de NIPT, vlokkentest en vruchtwaterpunctie.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.