Naar inhoud

Palliatieve zorg in hospice of bijna-thuis-huis

Heeft je arts aangegeven dat je levensverwachting gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn? Dan heb je met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) recht op palliatief terminale zorg in een instelling voor eerstelijns verblijf, zoals een verpleegtehuis of revalidatieinstelling. Met de aanvullende module Zorg & Herstel kun je een vergoeding voor de eigen bijdrage krijgen.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt wanneer er geen genezing van ziekte mogelijk is. Dit noemen we palliatief terminale zorg.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Palliatieve zorg in een eerstelijns verblijf of bij je thuis met behulp van verpleging en verzorging door de wijkverpleging. Eerstelijns verblijf (ELV) zorg kun je krijgen in allerlei zorginstellingen waarmee we een contract hebben. Zoals verpleeghuizen en zorgcentra. Heb je een ELV-indicatie? Dan kun je ook bij ELV-gecontracteerde zorghotels terecht. In deze situaties geldt geen eigen risico.

Je krijgt vergoed:

  • verpleging en verzorging als terminale zorg
  • begeleiding in de laatste stadium van uw ziekte

De vergoeding is voor mensen:

  • met een ongeneeslijke ziekte
  • die zorg nodig hebben in de laatste fase van hun ziekte

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Verzorging en verpleging die wordt betaald door de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Je hebt een verklaring nodig. Vraag de verklaring aan bij je behandeld arts. In de verklaring staat dat je levensverwachting minder dan 3 maanden is. Met de verklaring kun je naar de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt met jou een zorgplan op.

Maak je gebruik van een niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige?

Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig.

Wat vergoedt de aanvullende module Zorg & Herstel?

Met de aanvullende module Zorg & Herstel krijg je een vergoeding voor je eigen bijdrage. In totaal krijg je maximaal € 750,- vergoed per kalenderjaar, per verzekerde. Wij vergoeden de eigen bijdrage voor palliatieve zorg in een hospice of een bijna-thuis-huis. Een hospice of een bijna-thuis-huis brengt een eigen bijdrage in rekening. Deze is voor de dagelijkse kosten zoals eten, drinken en de wasserette. De eigen bijdrage voor een hospice of een bijna-thuis-huis dat deel uitmaakt van een gezondheidsinstelling zoals een verpleeghuis, bejaardenhuis of verzorgingshuis vergoeden wij niet.

Let op: onze aanvullende module Zorg & Herstel heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kun je deze module aanzetten?

De module Zorg & Herstel kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kun je naar toe?

Word je thuis verzorgd? Dank kun je naar een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige (niveau 5). Je vindt gecontracteerde verpleegkundige in onze FBTO Zorgzoeker
Ga je naar een eerstelijns verblijf? Zoals een verpleeghuis, zorginstelling of hospice? Kijk dan in de FBTO Zorgzoeker naar palliatieve zorg bij jou in de buurt.

Heb je een eigen risico?

Je betaalt geen eigen risico. 

Heb je een eigen bijdrage?

Een hospice of een bijna-thuis-huis brengt een eigen bijdrage in rekening. Vanuit de aanvullende module Zorg & Herstel vergoeden we de eigen bijdrage voor palliatieve zorg in een hospice of een bijna-thuis-huis.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.