Naar inhoud

Gehoorapparaat (hoortoestel) tot 18 jaar

Ben je jonger dan 18 jaar en ben je slechthorend? En heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering)? Dan krijg je een vergoeding voor een gehoorapparaat, oftewel hoortoestel. Daarmee bedoelen we een hoortoestel per oor.

Wat is een gehoorapparaat?

Als je niet goed kunt horen, dan helpt een gehoorapparaat (oftewel een hoortoestel) je beter te horen.

Andere vergoedingen:

Ben je ouder dan 18 jaar? Kijk dan bij:

Zoek je een bi- of croshoortoestel? Kijk dan bij:

Heb je last van oorsuizen of tinnitus? Kijk dan bij:

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Je krijgt een vergoeding voor:

  • Een hoortoestel uit de categorie 1 tot en met 5
  • Oorstukjes
  • Een buitencategorie hoortoestel bij medische noodzaak vastgesteld door een audioloog in een audiologisch centrum. Een buitencategorie hoortoestel is een hoortoestel dat niet behoort tot categorie 1 tot en met 5.
  • Bezoek van je audicien aan huis, als je om een medische reden niet naar een audicien kunt.

Ga je naar een audicien waarmee we een contract hebben? Dan leen je een nieuw hoortoestel. In de FBTO Zorgzoeker vind je alle gecontracteerde audiciens.

Gehoorapparaat bij een niet-gecontracteerde audicien

Ga je naar een audicien waarmee we niet een contract hebben? Dan koop je het hoortoestel Je krijgt bij een audicien zonder contract alleen een deel van de kosten vergoed als je toestemming hebt van ons. En als de audicien geregistreerd is in het Stichting Audicienregister (StAr) of Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Belangrijk om te weten: is het hoortoestel duurder dan de maximale vergoeding die in de tabel staat? Dan betaal je het prijsverschil zelf.

Ga voor reparatie of een nieuw hoortoestel naar de audicien die het hoortoestel geleverd heeft

Je gebruikt het hoortoestel minimaal 5 jaar. Heb je een nieuwe nodig? Ga dan voor een nieuw hoortoestel naar de audicien. Heb je eerder een nieuw toestel nodig? Dan vraagt de audicien eerst toestemming aan bij ons.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Je krijgt geen vergoeding voor:
  • Onderhoud
  • Nieuwe batterijen
  • Een hoortoestel dat niet valt in de categorie 1 tot en met 5 (een buitencategorie hoortoestel)

Heb je een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig voor een gehooronderzoek door een audiologisch centrum of kno-arts. Je kunt deze verwijzing vragen aan:

  • je arts

Je hebt een gehooronderzoek nodig

Met de verwijzing voor een gehooronderzoek kan de kno-arts of het audiologisch centrum een gehooronderzoek doen. Blijkt dat je een gehoorapparaat nodig hebt? Dan krijg je een verwijsbrief voor het gehoorapparaat. Met deze verwijsbrief ga je naar een audicien voor het hoortoestel. 

Wat vergoedt de aanvullende module Gezichtszorg & Orthodontie?

Heb je de module Gezichtszorg & Orthodontie aanstaan? Dan krijg je in totaal maximaal € 250,- per verzekerde, per kalenderjaar voor het voor het verschil tussen de aanschafprijs van het hoortoestel en de vergoeding uit de basisverzekering.
Let op: heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximale bedrag, of een deel van het maximale bedrag hebt opgemaakt en een deel zelf moet betalen.

Wanneer kun je de module aanzetten?

De module Gezichtszorg & Orthodontie kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Je hebt toestemming nodig als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. De zorgverlener vraagt dan meestal de toestemming voor je aan, je hoeft dat zelf niet te doen. Overleg hierover wel met je zorgverlener. Soms moet je zelf toestemming aanvragen.

Waar kun je naar toe?

  • Voor het gehooronderzoek: en audiologisch centrum of kno-arts
  • Voor een gehoorapparaat (hoortoestel): een audicien

Gecontracteerde audiciens en audiologische centra vindt u in onze Zorgzoeker. Kiest u voor een niet-gecontracteerde audicien? Gaat u dan naar een audicien die geregistreerd staat bij StAr of SEMH.

Heb je een eigen risico?

Nee, als je jonger bent dan 18 jaar betaal je geen eigen risico.

Heb je een eigen bijdrage?

Ja, je betaalt een eigen bijdrage van 25%. Je krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage vanuit de module Gezichtszorg & Orthodontie. 

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.