Naar inhoud

Gezinszorg

Heb jij of je partner plotseling te maken met een ziekenhuisopname? Of ben je tijdelijk beperkt in je bewegingsvrijheid? Met de aanvullende module Zorg & Herstel van de FBTO Zorgverzekering heb je onder voorwaarden recht op gezinszorg.

Wat is gezinszorg?

Gezinszorg helpt je tijdelijk bij het huishouden. Bijvoorbeeld een oppas, of iemand die je hond uitlaat.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je geen vergoeding voor gezinszorg.

Wat vergoedt de aanvullende module Zorg & Herstel?

In totaal krijg je met de aanvullende module Zorg & Herstel maximaal € 750,- vergoed per kalenderjaar, per verzekerde.

Krijgt een van de volwassenen in het gezin te maken met een opname in het ziekenhuis of een tijdelijke ernstige bewegingsbeperking? Dan heb je recht op een vergoeding van € 75,- per dag voor de kosten van gezinszorg. De vergoeding moet uitsluitend gebruikt worden om tijdelijk professionele hulp in de huishouding in te huren. Wij vergoeden per volwassen verzekerde. Deze vergoeding krijg je ook als je alleen op de polis verzekerd bent.

Let op: onze aanvullende module Zorg & Herstel heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Welke diensten krijg je vergoed?

Wij vergoeden maximaal 4 maanden professionele hulp in de huishouding zoals:

  • oppascentrale
  • hondenuitlaatservice
  • thuiszorg
  • witte werkster
  • bezorgkosten van de boodschappenservice, bijvoorbeeld voor boodschappen die je via internet bestelt
  • tussenschoolse opvang van de kinderen

Heb je een tijdelijke ernstige bewegingsbeperking? Dan is de periode waarin je gebruik kunt maken van de gezinszorg maximaal 4 maanden.

Wanneer kun je de module aanzetten?

De module Zorg & Herstel kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Ja, wij moeten vooraf toestemming geven. Daarvoor hebben wij een medische verklaring nodig van de behandelend (para)medicus. Bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut of specialist. Uit de verklaring moet blijken dat je niet in staat bent zelf de huishouding te runnen.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener of gezinshulp die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Heb je een eigen risico?

Je hebt geen eigen risico voor vergoeding vanuit een aanvullende module.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.