Naar inhoud

Gecombineerde leefstijl­interventie

Heb je een FBTO Zorgverzekering? Dan heb je recht op vergoeding van Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) uit de basisverzekering. 

Wat is gecombineerde leefstijlinterventie

Met Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) krijg je advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is ondersteuning bij gedragsverandering en daardoor een gezonde leefstijl te krijgen en houden. GLI is een zorgprogramma van 2 jaar. Dat bestaat uit een persoonlijke intake, een behandelfase van 12 maanden en een onderhoudsfase van 12 maanden.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Je krijgt GLI vergoed als je een gezondheidsrisico loopt omdat je overgewicht hebt. Je huisarts kan je doorverwijzen naar een leefstijlcoach voor GLI als:

 • je 16 of 17 jaar bent en je huisarts vindt het programma passen voor je
 • je 18 jaar of ouder bent, en 
 • je een matig, sterk of extreem verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR) hebt.

Wat krijg je vergoed?

Er zijn op dit moment 4 GLI-programma’s die erkend worden door het RIVM, namelijk:

 • Beweegkuur
 • Slimmer
 • COOL
 • Samen Sportief in Beweging (SSiB)
 • X-Fittt

Wat krijg je niet vergoed?

Er is geen vergoeding bij een licht verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR).

Heb je verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing van je huisarts nodig. In deze verwijzing staat waarom er een matig of sterk verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR) is. De huisarts gebruikt hiervoor de Zorgstandaard Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

Heb je vooraf toestemming nodig?

Ga je naar een zorgverlener waar we geen contract mee hebben? Dan is er vooraf toestemming van ons nodig. Bij een gecontracteerde zorgverlener is vooraf toestemming niet nodig.

Waar kun je naar toe?

Ga naar een aanbieder van GLI-programma's. In de Zorgzoeker  staan aanbieders met wie wij een contract hebben. Zij voldoen aan onze voorwaarden. Zoek vervolgens op gli.

Op dit moment hebben wij nog onvoldoende zorgverleners gecontracteerd. Daarmee voldoen wij niet aan onze zorgplicht. Tot wij voldoende gecontracteerde zorgverleners hebben, vergoeden wij daarom bij niet-gecontracteerde zorgverleners 100% van het Wmg-tarief bij de zorgverzekering Basis en zorgverzekering Basis Plus. Bij de zorgverzekering Basis Vrij vergoeden we 100% van het Wmg-tarief of marktconform bedrag. Daarna gelden de standaard vergoedingen weer.

Ben je al een programma gestart bij een niet-gecontracteerde aanbieder? Dan ontvang je alsnog 100% van het Wmg-tarief vergoed voor de duur van het programma.

Ga je naar een niet-gecontracteerde aanbieder van het programma?

Dan krijg je alleen een vergoeding als de zorgverlener voldoet aan de volgende 3 punten:

 1. Het GLI-programma van de zorgverlener is geregistreerd in het kwaliteitsregister Loket Gezond Leven.
 2. De zorgverlener heeft minimaal de competentie leefstijlcoach op hbo-niveau.
 3. De zorgverlener staat met een aantekening GLI ingeschreven in 1 van de volgende registers:
 • het Register voor Leefstijlcoaches van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
 • het KwaliteitsRegister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) of het deelregister van de stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • het kwaliteitsregister Paramedici

Heb je een eigen risico?

Je betaalt geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.