Naar inhoud

Fysiotherapie voor etalagebenen

Met een FBTO Zorgverzekering krijg je onder voorwaarden vanuit de basisverzekering fysiotherapie of oefentherapie voor etalagebenen. De vergoeding is voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wat is fysiotherapie voor etalagebenen?

Bij etalagebenen zijn je slagaderen vernauwd. Hierdoor stroomt er minder zuurstof door je been.  Met fysiotherapie of oefentherapie voor etalagebenen leer je goed te lopen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering 1 keer recht op maximaal 37 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie gedurende maximaal 12 maanden. De inhoud en omvang van de te verlenen zorg wordt bepaald door de fysiotherapeuten. Denk bijvoorbeeld aan looptrainingen. Je krijgt maximaal 1 behandeling per dag vergoed. Screening, intake en onderzoek mogen wel op dezelfde dag plaatsvinden.

De vergoeding is voor mensen die:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • last hebben van etalagebenen in stadium 2. Je arts bekijkt hoeveel last je hebt van etalagebenen. Hij deelt je in in stadium 1 , 2, 3 of 4.

Wat vergoedt de aanvullende module Spieren & Gewrichten?

Je kunt een extra vergoeding krijgen uit de aanvullende module Spieren & Gewrichten als je binnen 12 maanden meer dan 37 behandelingen nodig hebt.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

  • oefentherapie voor etalagebenen in stadium 1, 3 of 4. Je arts bekijkt hoeveel last je hebt van etalagebenen. Hij deelt je in in stadium 1, 2, 3 of 4.
  • extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
  • gemiste afspraken
  • het maken van rapporten
  • verband- en hulpmiddelen die de fysiotherapeut u geeft

Heb je een verwijzing nodig?

Er is geen verwijzing nodig. Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een zorgverlener. Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in onze FBTO Zorgzoeker.

Waar kun je terecht?

Jouw behandeling moet uitgevoerd worden door een fysiotherapeut die is aangesloten bij het netwerk Chronisch ZorgNet voor de specialisatie etalagebenen. Je vindt gecontracteerde fysiotherapeuten in onze Zorgzoeker.

Heb je toestemming nodig?

Je hebt toestemming nodig als je:

  • meer dan 1 behandeling per dag nodig hebt
  • na afronding van het traject begeleide oefentherapie opnieuw behandelingen nodig hebt

Je fysiotherapeut vraagt toestemming voor je aan.

Heb je een eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico voor de behandelingen uit de basisverzekering.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.