Naar inhoud

Fysiotherapie tot 18 jaar

Wil je naar een fysiotherapeut of oefentherapeut? En ben je jonger dan 18 jaar? Met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) kun je een vergoeding krijgen voor fysiotherapie. Met de aanvullende module Spieren & Gewrichten kun je ook een vergoeding krijgen.

Wat is fysiotherapie?

Heb je klachten die te maken hebben met houding of bewegen? Een fysiotherapeut of oefentherapeut behandelt deze klachten.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je geen chronische indicatie? Dan krijg je maximaal 18 behandelingen per aandoening vergoed. Je hebt een chronische indicatie als je ziekte of klacht op de speciale lijst van de overheid staat. Staat je ziekte of klacht hier op? Kijk dan bij fysiotherapie tot 18 jaar bij chronische aandoening.

Ben je ouder dan 18 jaar? Kijk dan bij:

Wat krijg je vergoed?

 • behandelingen fysiotherapie
 • behandeling manuele therapie door een fysiotherapeut
 • behandelingen oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • manuele lymfedrainage als je last hebt van ernstig lymfoedeem
 • behandeling op school 

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Fysiotherapie of oefentherapie voor een tijdelijke klacht, een sportblessure of rugklachten wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast vergoeden we niet:

 • trainingen om je conditie te verbeteren
 • zwangerschapsgymnastiek
 • gymnastiek na de bevalling (postnatale gymnastiek)
 • medische fitness
 • massage
 • extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten
 • intake & screening bij niet-gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut

Heb je een verwijzing nodig?

Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een zorgverlener.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Wij vergoeden maximaal 1 behandeling per dag. Je mag wel 1 fysiotherapie behandeling en 1 oefentherapie behandeling op 1 dag volgen. Ook screening, intake en onderzoek mogen op dezelfde dag plaatsvinden. Voor meer behandelingen per dag is toestemming van ons nodig. Neem dan contact op met het FBTO Zorgteam.

Wat vergoedt de aanvullende module Spieren & Gewrichten?

Heb je 18 behandelingen uit de basisverzekering gehad? Met de module Spieren & Gewrichten krijg na 18 behandelingen ook een vergoeding voor fysiotherapeutische behandelingen. Het gaat in alle gevallen om medisch noodzakelijke behandelingen. Je hebt per verzekerde, per kalenderjaar recht op een vergoeding van maximaal € 200,- of € 350,-. Alle vormen van fysiotherapeutische behandelingen zijn onderdeel van het maximaal te vergoeden bedrag.

Goed om te weten: wil je een fysiotherapeutische behandeling in het buitenland? Dat kan alleen als de zorgverlener voldoet aan dezelfde voorwaarden als een zorgverlener in Nederland.

   Basis Basis Plus Basis Vrij
 Vergoeding € 200,-
 Gecontracteerd  Maximaal € 200,- per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie.
 Niet gecontracteerd  Maximaal € 200,- per kalenderjaar tot max. 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie  Maximaal € 200,- per kalenderjaar tot max. 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie  Maximaal € 200,- per kalenderjaar tot 100% van het Wmg- of marktconforme tarief, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie
   Basis  Basis Plus  Basis Vrij
 Vergoeding € 350,-
 Gecontracteerd  Niet van toepassing  Maximaal € 350,- per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie
Niet gecontracteerd  Niet van toepassing  Maximaal € 350,- per kalenderjaar tot max. 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie  Maximaal € 350,- per kalenderjaar tot 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie

Let op: onze aanvullende module Spieren & Gewrichten heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kun je de module aanzetten?

De module Spieren & Gewrichten kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kun je naar toe?

 • een fysiotherapeut
 • een oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • voor manuele lymfedrainage mag u ook naar een huidtherapeut

Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in onze FBTO Zorgzoeker.

Je krijgt bepaalde therapieën alleen vergoed als je therapeut staat ingeschreven

Heb je een eigen risico?

Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.