Naar inhoud

Dieet en dieet­advisering

Heb je een om medische redenen zorg nodig van een diëtist? Met de FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) heb je recht op een vergoeding onder voorwaarden.

Wat is diëtetiek?

Diëtetiek bestaat uit voorlichting en advies op het gebied van voeding en eetgewoonten. De diëtetiek heeft een medisch doel. Hoe deze zorg er voor jou uitziet hangt af van welke zorg de diëtist jou te bieden heeft.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je een vergoeding voor 3 uur diëtetiek door een diëtist. Dit is 3 uur per kalenderjaar. Om een vergoeding te krijgen moet je voldoen aan 2 voorwaarden:

  1. Je krijgt de behandeling van een diëtist. En niet van een gewichtsconsulent.
  2. Je hebt een medische indicatie. 

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Niet alle methodes om af te vallen worden vergoed met de basisverzekering. Je krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding voor:

  • afspraken buiten normale werktijden
  • niet-nagekomen afspraken
  • rapporten

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt geen verwijzing nodig.

Waar kun je naar toe?

Je kunt naar een diëtist die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Gecontracteerde diëtisten staan in onze Zorgzoeker.

Heb je een eigen risico?

Je betaalt eigen risico voor de vergoeding uit de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico als de diëtist is aangesloten bij een ketenzorggroep.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.