Naar inhoud

Expertise­behandeling in het buitenland

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering)? Dan kun je onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor een expertisebehandeling in het buitenland.

Wat is een expertise­behandeling in het buitenland?

Voor sommige behandelingen is er in Nederland geen medische kennis. Daardoor kun je niet in Nederland terecht. Je gaat dan voor de behandeling naar het buitenland.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Je krijgt de kosten van de behandeling vergoed. Daarnaast vergoeden we vanuit de aanvullende module Zorg in het buitenland:

 • De overnachtingskosten in de nabijheid van het ziekenhuis, maximaal € 75,- per persoon per nacht.
 • Vervoer vanuit Nederland naar het ziekenhuis en terug:
  • vliegtuigvervoer 100% (Economy Class)
  • openbaar vervoer 100% (laagste klasse)
  • eigen vervoer en taxivervoer € 0,32 per kilometer
 • De overnachtings- en/of vervoerskosten: maximaal € 5.000,-:
  • van jezelf
  • van 1 gespecialiseerde begeleider als begeleiding medisch noodzakelijk is
  • van 1 gezinslid of bij verzekerden tot 16 jaar 2 gezinsleden

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Ja, je hebt toestemming nodig van onze medisch adviseur. Neem hiervoor contact op met het FBTO Zorgteam.

Voorwaarden voor de vergoeding zijn:

 • Wij moeten je vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.
 • Je moet voor de behandeling zijn doorverwezen door een medisch specialist. Vraag aan je medisch specialist om de reden van de verwijzing ook door te geven.
 • Je moet een specificatie van de gemaakte kosten aan ons geven.
 • De medische noodzakelijkheid van een begeleider √©n het type begeleider (bijvoorbeeld een verpleegkundige) wordt door ons vastgesteld.

Waar kun je naar toe?

Neem contact op met het FBTO Zorgteam om toestemming te krijgen voor de vergoeding.

Heb je een eigen risico?

Ja, je betaalt een eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.