Naar inhoud

Brillen en lenzen tot 18 jaar

Heeft je kind brillenglazen of lenzen om een medische reden nodig? Met de FBTO Zorgverzekering krijg je een vergoeding.

Wat is een kinderbril om een medische reden?

De bril van je kind wordt niet zomaar vergoed door de basisverzekering. Je krijgt alleen een vergoeding uit de basisverzekering om een medische reden. Bijvoorbeeld wanneer je kind last heeft van scheelheid. Voor een gewone bril of contactlenzen is er een vergoeding voor Brillen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Je krijgt een vergoeding voor een bril of lenzen voor je kind vanuit de basisverzekering voor:

  • lenzen als daar een medische reden voor  is of;
  • brillenglazen en filterglazen als je kind liever geen lenzen draagt . Vaak kiezen kinderen voor een bril.
 

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoedt de aanvullende module Gezichtszorg & Orthodontie?

Heb je de module Gezichtszorg & Orthodontie meeverzekerd? Dan is er een vergoeding voor een kinderbril tot € 100,- bij Specsavers.

De vergoeding is voor:

  • zuivere accomodatieve esotropie (scheelzien)
  • een groot verschil in afwijking tussen linker- en rechteroog (meer dan 4 dioptrieën)
  • sterke bijziendheid (meer dan -6 dioptrieën)
  • een afwijking van meer dan 10 dioptrieën
  • uitgevoerde operatie aan een lensafwijking
  • sterke cilindervorming (vanaf 4 dioptrieën)

Wat vergoeden we niet?

  • Brillenglazen en lenzen als daar geen medische reden voor is
  • Een brilmontuur

Heb je een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een aanvraag met uitleg van je  medische redenen  nodig. Vraag dit aan je oogarts. Met deze aanvraag kun je direct contact opnemen met je leverancier zoals een opticien.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier, zoals de verkoper of opticien? Dan heb je toestemming nodig. Meestal vraagt je zorgverlener,  verkoper of opticien toestemming voor je aan. Bespreek met je verkoper  wie de toestemming aanvraagt. Soms moet je zelf toestemming aanvragen.

Waar kun je naartoe?

Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in onze FBTO Zorgzoeker.

Heb je een eigen risico?

Je hebt geen eigen risico.

Heb je een eigen bijdrage?

Je betaalt € 59,50 per lens of brillenglas. Voor lenzen die je korter gebruikt dan 1 jaar en brillenglazen betaal je maximaal € 119,- per kalenderjaar.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.