Naar inhoud

Bi- en cros-hoortoestel (gehoorapparaat)

Heb je een FBTO Zorgverzekering met de aanvullende module Gezichtszorg & Orthodontie? En ben je op zoek naar een bicros- en cros-hoortoestel omdat je doof bent aan 1 oor? Dan kun je een vergoeding krijgen.

Wat is een bi- en cros-hoortoestel?

Een cros-hoortoestel helpt je beter te horen als je doof bent aan 1 oor. Het croshoortoestel (gehoorapparaat) stuurt geluiden aan de kant van het dove oor naar het horende oor. Een bi-croshoortoestel versterkt deze geluiden. Je hebt een bi-croshoortoestel nodig als je horende oor slechthorend is.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je leeftijd. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan krijgt je 100% van de kosten vergoed. Ben je 18 jaar of ouder? Dan krijg je 75% vergoed. De overige 25% moet je zelf betalen. Dat is je eigen bijdrage. Je kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage met de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Waarvoor krijg je een vergoeding?

Je krijgt een vergoeding voor:

  • Cros-hoortoestel
  • Bicros-hoortoestel

Ga je naar een audicien waarmee we een contract hebben? Dan leen je een nieuw hoortoestel. Ga je naar een audicien waarmee we geen contract hebben? Dan koop je het hoortoestel. In de FBTO Zorgzoeker vind je alle gecontracteerde audiciens.

Moet je hulpmiddel vervangen worden?

Neem voor reparatie of vervanging contact op met de leverancier van het hoortoestel. Je gebruikt je hoortoestel minimaal 5 jaar. Daarna kun je bij de audicien een nieuwe aanvragen. Heb je eerder een nieuw toestel nodig? Dan vraagt je audicien eerst toestemming aan bij ons.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Wat vergoeden we niet?

Je krijgt geen vergoeding voor:

  • Onderhoud
  • Nieuwe batterijen

Heb je een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig. Je kunt een verwijzing vragen aan:

  • Een audiologisch centrum
  • Kno-arts

Heb je vooraf toestemming nodig?

Soms heb je toestemming nodig vooraf:

  • Als je een beetje gehoorverlies hebt. Heb je gehoorverlies van 35 dB tot en met 69 dB? Dan heb je toestemming van ons nodig. Je audiologisch centrum, kno-arts of triage-audicien vraagt de toestemming voor je aan bij ons. Heb je 70 dB of meer aan gehoorverlies? Dan heb je geen toestemming nodig.
  • Als je naar een audicien gaat waarmee we geen contract hebben.

Wat vergoedt de aanvullende module Gezichtszorg & Orthodontie?

Vanuit de module Gezichtszorg & Orthodontie krijg je een vergoeding van maximaal € 250,- voor de eigen bijdrage. Je moet alleen een eigen bijdrage betalen als je 18 jaar of ouder bent. Let op: heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximale bedrag, of een deel van het maximale bedrag hebt opgemaakt en een deel zelf moet betalen.

Wanneer kun je de module aanzetten?

De module Gezichtszorg & Orthodontie kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kun je naar toe?

Je kunt naar een audicien. Alle audiciens waarmee we een contract hebben vind je in de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een audicien waarmee we geen contract hebben? Ga dan naar een audicien die geregistreerd staat bij Stichting Audicienregister (StAr). of Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Heb je een eigen risico?

Nee, je betaalt geen eigen risico. Maar ben je 18 jaar en ouder en kies je voor een niet gecontracteerde leverancier? Dan betaal je wel eigen risico.

Heb je een eigen bijdrage?

Ja, vanaf 18 jaar betaal een eigen bijdrage:

  • Audicien waarmee we een contract hebben: je leent het hoortoestel. Je betaalt een eigen bijdrage van 25%.
  • Audicien zonder contract: je koopt het hoortoestel. Je betaalt dan een eigen bijdrage van 25%.

Je krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage vanuit de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Ben je jonger dat 18 jaar?

Dan betaalt je geen eigen bijdrage.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.