Naar inhoud

Bekkenfysio­therapie bij urine-incontinentie

Ben je 18 jaar of ouder en is er sprake van urine-incontinentie? Vanuit de FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) krijg je een vergoeding onder voorwaarden. Met de module Spieren & Gewrichten kun je een extra vergoeding krijgen.

Wat is bekken­fysio en oefen­therapie?

Problemen in het bekkengebied kunnen op iedere leeftijd bij zowel bij vrouwen, mannen en kinderen voorkomen. Bekkenfysiotherapie en oefentherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie dat zich richt op de behandeling van urine-incontinentie en het verhelpen van klachten in het gebied van het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem.

Denk bijvoorbeeld aan klachten zoals:

  • het niet goed kunnen ophouden van plas of ontlasting
  • heel vaak naar het toilet moeten
  • niet goed kunnen uitplassen
  • blaasontstekingen
  • pijnklachten in buik en bekkenbodem
  • pijn bij vrijen

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je een vergoeding voor bekkenfysiotherapie onder voorwaarden. Je krijgt een vergoeding als je 18 jaar of ouder bent en er sprake is van urine-incontinentie. Je hebt dan 1 keer per indicatie recht op de eerste 9 behandelingen door een bekkenfysiotherapeut. Hoe deze zorg er voor jou uitziet, hangt af van wat de fysiotherapeut te bieden heeft.

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt geen verwijzing nodig. Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een zorgverlener.

Wat vergoedt de aanvullende module Spieren & Gewrichten?

Heb je meer behandelingen nodig dan je basisverzekering vergoedt? Dan krijg je deze vergoed uit de aanvullende module Spieren & Gewrichten.

Een behandeling van een bekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeutische behandeling. Je krijgt met de module Spieren & Gewrichten vergoeding voor fysiotherapeutische behandelingen. Het gaat in alle gevallen om behandelingen die medisch noodzakelijk zijn. Je hebt recht op een vergoeding van maximaal € 200,- of € 350,- per verzekerde, per kalenderjaar. Krijg je ook nog andere paramedische behandelingen? Dan tellen die behandelingen ook mee voor het maximaal te vergoeden bedrag.

De aanvullende module Spieren & Gewrichten heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kan ik de module aanzetten?

De aanvullende module Spieren & Gewrichten kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kan ik naartoe?

Je kunt naar een bekkenfysiotherapeut die voor deze specifieke zorg staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in onze FBTO Zorgzoeker.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico voor de 1e 9 behandelingen uit de basisverzekering. Je hebt geen eigen risico voor de vergoeding die je krijgt uit de aanvullende module.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.