Naar inhoud

Zorg in een audio­logisch centrum

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) en heb je gehoorproblemen? Dan heb je recht op een vergoeding van zorg in een audiologisch centrum. Dat geldt ook voor je kind met een eventuele spraak- of taalstoornis.

Wat is een audiologisch centrum?

In een audiologisch centrum onderzoekt een team van specialisten het gehoor. Daarnaast kun je in een audiologisch centrum terecht voor oplossingen van eventuele hoorproblemen. 

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je onder voorwaarden een vergoeding voor zorg in een audiologisch centrum. Je krijgt een vergoeding voor:

  • onderzoek naar je gehoor
  • advies over het kopen van gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van je gehoorapparatuur
  • psychosociale zorg, als dat nodig is door problemen met je gehoor
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen

Hoeveel krijg je vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met de zorgverlener. In de tabel zie je hoeveel je vergoed krijgt:
FBTO Basis
FBTO Basis Plus
FBTO Basis Vrij
Zorgverlener met contract
100%
100%
100%
Zorgverlener zonder contract
65%*
75%*
100%**

* Van het gemiddeld gecontracteerde tarief
** Van het marktconforme of wettelijke tarief

De zorgverleners met een contract vind je met de FBTO Zorgzoeker. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Bekijk dan de maximale tarieven die wij vergoeden.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig. Vraag om een verwijzing aan de huisarts, bedrijfsarts, kinderarts, kno-arts, triage-audicien, specialist, ouderengeneeskunde of jeugdarts.

Waar kun je naar toe?

Een gecontracteerd audiologisch centrum kan hulp bieden bij het stellen van een diagnose. Wil je weten met welke audiologische centra wij een contract hebben? Gebruik dan de FBTO Zorgzoeker. Wil je naar een audiologisch centrum waarmee we geen contract hebben? Dan kan de vergoeding lager zijn dan bij een audiologisch centrum waarmee we wel een contract hebben afgesloten.

Voor hulp aan kinderen met een spraak-of taalstoornis mag je alleen naar een audiologisch centrum waarmee we afspraken hebben gemaakt. Je kan dit ook bij het audiologisch centrum navragen.

Heb je een eigen risico?

Je, je betaalt eigen risico. Het eigen risico is vanaf je 18e verjaardag.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.