Naar inhoud

Alternatieve genees­middelen

Heb je een FBTO Zorgverzekering en heb je de module Alternatieve geneeswijzen aan staan? Dan krijg je ook in 2022 een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en homeopathische- en antroposofische geneesmiddelen.

De module Alternatieve geneeswijzen kan vanaf 1 januari 2021 niet meer worden aangezet.

Wat zijn alternatieve geneesmiddelen?

Alternatieve geneesmiddelen zijn bijvoorbeeld homeopatische-en antroposofische geneesmiddelen. Deze medicijnen worden soms aanvullend gebruikt bij een behandeling door een alternatief arts.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en homeopathische- en antroposofische geneesmiddelen.

Wat vergoedt de module Alternatieve geneeswijzen?

In totaal krijg je met de module Alternatieve geneeswijzen maximaal € 200,- of € 350,- vergoed voor alternatieve geneeswijzen en homeopathische- en antroposofische geneesmiddelen. De vergoeding is per kalenderjaar, per verzekerde. Je krijgt een vergoeding tot je het maximum hebt bereikt.

Maximumvergoeding per dag

Per bezoekdatum vergoeden wij maximaal een bedrag van € 35,- per verzekerde. En alleen als de behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging die op onze beroepsverenigingenlijst (pdf) staat. De kosten van het consult komen ten laste van de maximale vergoeding van € 200,- of € 350,- per kalenderjaar.

Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Het homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel mag niet zijn voorgeschreven/geleverd zijn door jouw alternatief genezer. Deze geneesmiddelen moeten geregistreerd staan in de G-standaard van de Z-index (dat is de lijst waarin alle geneesmiddelen staan die verkrijgbaar zijn in de apotheek). Wij vergoeden ook homeopathische geneesmiddelen met de aanduiding ‘u.a.’ (‘uitsluitend apotheek’). Maar alleen als deze middelen geregistreerd staan bij het College Beoordeling Geneesmiddelen. Bij de afhandeling van je nota controleren wij dat.

Wat vergoeden we niet?

We vergoeden geen:

  • groepsbehandelingen
  • manuele therapie door een fysiotherapeut (deze behandeling wordt wel vergoed uit de module Spieren & Gewrichten)
  • behandelingen door een coach bij problemen op werk of school
  • psychosociale therapie voor kinderen onder de 18
  • behandelingen door een alternatief genezer die ook je huisarts is
  • onderzoek, bijvoorbeeld in een laboratorium
  • behandelingen, onderzoeken en consulten die niet medisch bedoeld zijn
  • cursussen
  • mindfulness, dat is een andere vergoeding
  • counseling , dat is een andere vergoeding

Heb je een eigen risico?

Je hebt geen eigen risico voor vergoedingen uit de aanvullende module.

Waar kun je naar toe?

Wij vergoeden de kosten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen als deze zijn voorgeschreven door een arts en zijn geleverd door een apotheek die wij gecontracteerd hebben. Wil je weten met welke apotheken wij een contract hebben? Gebruik dan de FBTO Zorgzoeker.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020.