Naar inhoud

Zittend zieken­vervoer

Heb je een FBTO Zorgverzekering? Dan kun je een vergoeding krijgen voor zittend ziekenvervoer. Dus de reiskosten van en naar het ziekenhuis.

Wat is zittend ziekenvervoer?

Zittend ziekenvervoer is het vervoer van en naar het ziekenhuis met bijvoorbeeld een taxi, bus, tram of eigen vervoer als je een behandeling nodig hebt.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Reiskosten voor je behandeling krijg je in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Je reist met de bus, tram, taxi of auto.

Wat wordt vergoed?

 • Zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis.
 • Vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is.

Wij bepalen op basis van de postcode van je vertrekadres en je bestemming het te vergoeden aantal kilometers. Hierbij gaan we uit van de snelste route. We gaan uit van de snelste route volgens de routeplanner van Easytravel. Je logt in met je DigiD. We houden geen rekening met omleidingen, blokkades, persoonlijke voorkeuren in weggebruik en ontwijken van files. Reis je met het openbaar vervoer? Dan berekenen we de reiskosten via 9292.nl.

Voor wie is de vergoeding?

Voor mensen die:

 • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen
 • in een rolstoel zitten rolstoelgebruikers: uitsluitend wanneer je je in een rolstoel kan verplaatsen
 • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule)
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen. In bijzondere gevallen mogen 2 personen een jongere begeleiden
 • Een dagbehandeling in een groep nodig hebben. Deze behandeling valt binnen een zorgprogramma voor specifieke patiëntgroepen

Waar kan ik de vervoerskosten declareren?

Je kunt de reiskosten voor zittend ziekenvervoer declareren door een declaratieformulier in te vullen:

Bestel je taxi via Zorgcentrale Noord?

Heb je een machtiging voor taxivervoer? En wil je een taxi naar het ziekenhuis boeken? Boek je taxi via ZCN. Je kunt ze bellen op  088 579 88 88. Of log in op zcnvervoer.nl/zzv.

Dit krijg je vergoed

  Gecontracteerd   Niet gecontracteerd
 Basisverzekering
 • taxi en openbaar vervoer (2e klas): 100%
 • eigen vervoer: € 0,32 per km
 • taxivervoer (gewone taxi): € 1,29 per km
 • taxivervoer (rolstoeltaxi): € 1,49 per km
 Vrije keuze zorgverlener  
 • taxi en openbaar vervoer (2e klas): 100%
 • eigen vervoer: € 0,32 per km
 
 • taxivervoer (gewone taxi): € 2,40 per km
 • taxivervoer (rolstoeltaxi): € 3,05 per km

Wat vergoeden we niet?

 • reiskosten voor een behandeling die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • reiskosten voor een behandeling van meer dan 200 km voor een enkele reis
 • reiskosten zonder toestemming van de vervoerslijn
 • parkeerkosten worden niet vergoed
 • reiskosten voor maatschappelijk werk

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Vraag vooraf toestemming aan bij de Vervoerslijn met het toestemmingsformulier. Zij bepalen of het goed is en van welk vervoer je gebruik mag maken. Bel de Vervoerslijn op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur of op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur via (071) 365 41 54.

Soms heb je geen toestemming nodig

Voor het vervoer bij intensieve kindzorg regelt het kinderdagverblijf het vervoer. Ook declareren zij  de kosten bij ons. Je hoeft dus niets te doen.

Heb ik eigen risico?

Ja, je hebt een eigen risico.

Heb ik een eigen bijdrage?

Voor zittend ziekenvervoer (openbaar vervoer, (meerpersoons) taxivervoer of eigen auto) betaal je de eerste € 108,- per kalenderjaar zelf. Dit is je wettelijke eigen bijdrage.

Uitzondering: je betaalt geen eigen bijdrage bij een verblijf in een verpleeghuis of een woonvorm voor gehandicapten of een andere WLz instelling (Wet Langdurige Zorg), als de zorginstelling waar je verblijft de medisch specialistische behandeling niet kan geven.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.