Naar inhoud

Voetzorg bij diabetes

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) dan krijg je een vergoeding voor voetzorg bij diabetes.  

Wat is voetzorg bij diabetes?

Met diabetes heb je een verhoogd risico op diabetische ulcera (zweren). Voetzorg bij diabetes richt zich op de verzorging, behandeling van diabetesvoeten en het voorkomen van ulcera.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Welk soort zorg je vergoed krijgt, hangt af van jouw zorgprofiel. De huisarts, internist of ouderengeneeskundige verwijst je door naar de podotherapeut. Deze beslist in welk zorgprofiel je zit. Je zorgprofiel kan tijdens het jaar veranderen. Als er sprake is van een verhoogd of verlaagd risico op diabetische ulcera (zweren). De podotherapeut (je hoofdbehandelaar) past dan het behandelplan aan.

Aan de hand van je Zorgprofiel bepalen wij wat je vergoed krijgt voor voetzorg. Je kunt je niet aanvullend verzekeren voor voetzorg.

Vergoeding bij Zorgprofiel 1
 • 1 keer per jaar voetonderzoek

Vergoeding bij Zorgprofiel 2

 • 1 keer per jaar voetonderzoek en behandeling
 • controles
 • voetzorg en behandeling om ulcussen (huidzweren) te vorkomen
Vergoeding bij Zorgprofiel 3 en 4
 • 1 keer per jaar voetonderzoek en behandeling
 • controles
 • voetzorg en behandeling om ulcussen (huidzweren) te vorkomen
 • podotherapie

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: maximaal 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

 • pedicurezorg bij Zorgprofiel 0
 • hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen en orthesen
 • voetonderzoek door de pedicure bij Zorgprofiel 1
 • een voetscreening (onderzoek van uw voet) door de huisarts
 • voetzorg, als u al voetzorg krijgt via ketenzorg
 • een cosmetische of verzorgende voetbehandeling

Heb ik een verwijzing nodig?

Je kunt door je podotherapeut doorverwezen worden om zorg uit Zorgprofiel 2, 3 of 4 te laten doen door een medisch pedicure of een pedicure met certificaat Diabetische Voet (DV).

Waar kan ik naar toe?

Jouw zorgverlener moet een kwaliteitsstatuut geregistreerd hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici. Onze gecontracteerde zorgverleners voldoen aan deze voorwaarde. Je vindt gecontracteerde podotherapeuten in onze Zorgzoeker.

Jouw podotherapeut kan de voetbehandeling uitbesteden

De podotherapeut kan de behandeling uitbesteden aan een pedicure waarmee hij afspraken heeft. Hij blijft wel de hoofdbehandelaar en declareert de kosten. Het is belangrijk dat deze pedicure ingeschreven staat bij een van deze organisaties:

Heb ik eigen risico?

Voor zorg uit de basisverzekering heb je eigen risico. Krijg je diabetes voetzorg via ketenzorg? Dan betaal je geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.