Naar inhoud

Thuisdialyse

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) en heb je een dialysebehandeling bij je thuis? Dan heb je recht op vergoeding van de daarmee samenhangende kosten.

Wat is thuisdialyse?

Dialyse is het zuiveren van je bloed omdat je nieren niet goed werken. Normaal ga je hiervoor naar het ziekenhuis of een dialysecentrum. Met thuisdialyse kun je dit in je eigen huis doen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Vanuit de basisverzekering krijg je de volgende kosten vergoed:

 • het aanpassen van je woning
 • het herstellen van je woning
 • elektriciteit
 • water
 • andere kosten die nodig zijn voor de dialyse

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

 • de kosten van water op dagen dat je niet thuis spoelt
 • de kosten van elektriciteit op dagen dat je niet thuis huis spoelt
 • de kosten als daarvoor al een andere vergoeding is uit een andere wettelijke regeling, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning via je gemeente

Je spoelt bijvoorbeeld niet thuis omdat je in het ziekenhuis ligt. Of omdat je op vakantie bent. Je kunt deze dagen opgeven op het formulier voor thuisdialyse.

Waar kan ik naar toe?

Je kunt terecht bij je behandelend medisch specialist.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Je medisch specialist vraagt toestemming voor je aan. Je medisch specialist maakt met je een inschatting van de kosten. Het gaat om de kosten van:

 • de tijdelijke aanpassingen in je woning
 • het elektriciteitsverbruik
 • het waterverbruik

Waar kan ik kosten declareren?

Je declareert de kosten voor elektriciteit en water met het formulier Vergoeding thuisdialyse (pdf).

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.