Naar inhoud

GGZ (basis)

Wil je hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog of een psychotherapeut? En heb je een FBTO Zorgverzekering? Dan heb je recht op vergoeding van GGZ (basis) vanuit de basisverzekering. Je krijgt vergoeding onder voorwaarden. FBTO vergoedt geen zorg vanuit de aanvullende modules.

Wat is GGZ (basis)?

GGZ (basis) is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat je lichte tot matige klachten hebt.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Wil je hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog of psychotherapeut? Dan kun je vanuit de basisverzekering een vergoeding onder voorwaarden krijgen voor de behandeling van een niet-complexe psychische stoornis.

Wie stelt mijn behandelplan vast?

Dat doet een regiebehandelaar. Je regiebehandelaar hoeft alle behandelingen niet zelf te geven. Hij of zij mag andere behandelaars aanwijzen, zoals een psycholoog. Je regiebehandelaar blijft wel verantwoordelijk voor je behandeling. Je regiebehandelaar houdt een dossier bij over jou. De gegevens over je diagnose kan hij met ons delen. Wil je dat niet? Dan kun je hier bezwaar tegen maken bij je regiebehandelaar.

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Wat vergoeden we niet?

Je krijgt geen vergoeding voor GGZ-zorg (basis) voor verzekerden tot 18 jaar. Dit valt onder de Jeugdwet. Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw gemeente.

Wil je meer weten? Kijk dan op de lijst met uitzonderingen (pdf).

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig. Vraag de verwijzing aan je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten of SEH-arts (spoedeisende hulp). De verwijzing is 9 maanden geldig. Onderbreek je de behandeling langer dan 9 maanden? Of start je pas na 9 maanden na je verwijzing? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig.

Je arts houdt zich aan de voorwaarden voor een verwijzing zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Voor een crisisopname heb je geen verwijzing nodig.

Waar kan ik naar toe?

Ga je naar een vrijgevestigde zorgverlener dan kun je naar een:

 • gezondheidspsycholoog (GZ - psycholoog)
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychotherapeut

Ga je naar een GGZ-instelling dan kun je ook nog naar:

 • specialist ouderengeneeskunde
 • verslavingsarts
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist GGZ

Je behandelaar moet ingeschreven staan in het BIG-register. Ook moet je zorgverlener een kwaliteitsstatuut geregistreerd hebben op GGZ Kwaliteitsstatuut.nl. Anders krijg je geen vergoeding. Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn ingeschreven en geregistreerd. Je vindt gecontracteerde zorgverleners in de FBTO Zorgzoeker.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.