Naar inhoud

Gespecialiseerde GGZ  zonder opname voor 18 jaar en ouder 

Heb je een complexe stoornis? En heb je hulp nodig van bijvoorbeeld een psychiater? Je krijgt met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) onder voorwaarden een vergoeding. 

Wat is gespecialiseerde GGZ?

Gespecialiseerde GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een complexe psychische stoornis. Dat betekent dat je lichte tot matige klachten hebt. Je kunt een vergoeding krijgen voor gespecialiseerde GGZ van FBTO. 

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Je krijgt een vergoeding voor een behandeling van een psychische stoornis.

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is dan krijg je 100% van het marktconforme tarief vergoed
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

 • behandelingen die niet vallen onder gespecialiseerde GGZ
 • behandelingen voor kinderen onder de 18 jaar, hiervoor kun je terecht bij je gemeente
 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • hulp bij psychische klachten, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig.

 • Vraag de verwijzing aan je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten of SEH-arts (spoedeisende hulp)
 • De verwijzing is maximaal 9 maanden geldig
 • Start je de behandeling later dan 9 maanden na de afgiftedatum? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig

Waar kan ik naar toe?

Ga je naar een vrijgevestigde zorgverlener dan kun je naar een:

 • psychiater
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychotherapeut

Ga je naar een GGZ-instelling dan kun je ook nog naar:

 • specialist ouderengeneeskunde
 • verslavingsarts in profielregister KNMG
 • GZ psycholoog
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist GGZ

Voor een vergoeding moet je behandelaar ook nog aan onderstaande eisen voldoen:

 • De behandelaar moet ingeschreven staan in het BIG-register.
 • Ook moet de zorgverlener een kwaliteitsstatuut geregistreerd hebben op GGZ Kwaliteitsstatuut.nl. Anders krijg je geen vergoeding.
 • Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn ingeschreven en geregistreerd.

Wil je weten met welke behandelaars wij een contract hebben? Gebruik dan de FBTO Zorgzoeker.

Heb ik eigen risico?

Ja, je hebt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.