Naar inhoud

Gehoorapparaat (hoortoestel) vanaf 18 jaar

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) en ben je slechthorend? Dan krijg je een vergoeding voor een hoortoestel. Met een hoortoestel bedoelen we een hoortoestel per oor.

Wat is een gehoorapparaat?

Kun je niet goed horen? Een gehoorapparaat (oftewel een hoortoestel) helpt je beter te horen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Ben je 18 jaar of ouder? Dan krijg je tot maximaal 75% van de kosten van een hoortoestel vergoed uit de basisverzekering. De prijs is afhankelijk van de categorie waarin je hoortoestel valt. De audicien bespreekt samen met jou de aanpak die staat in het landelijk protocol voor hoorzorg. Met de informatie over je gehoorproblemen wordt bepaald in welke categorie je valt. Die sluit het beste aan bij wat jij nodig hebt en biedt beschikbare oplossingen.

Dit krijg je vergoed:

  • een nieuw hoortoestel (uit de categorie 1 tot en met 5)
  • nieuwe oorstukjes
  • een buitencategorie hoortoestel bij medische noodzaak vastgesteld door een audioloog. Een buitencategorie hoortoestel is een hoortoestel dat niet behoort tot categorie 1 tot en met 5.
  • bezoek van uw audicien aan huis, wanneer er om medische reden geen audicien bezocht kan worden.

Ga je naar een audicien waarmee we een contract hebben? Dan leen je een nieuw hoortoestel. In de FBTO Zorgzoeker vind je alle gecontracteerde audiciens.

Gehoorapparaat bij een niet-gecontracteerde audicien

Ga je naar een audicien waarmee we niet een contract hebben? Dan koop je het hoortoestel en betaal je eigen risico. Je krijgt bij een audicien zonder contract alleen een deel van de kosten vergoed als je toestemming hebt van ons. En als de audicien geregistreerd is in het Stichting Audicienregister (StAr) of Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH). In de tabel hieronder zie je de maximale vergoeding per hoortoestel als je naar een audicien zonder contract gaat:

Basisverzekering (naturapolis) Vrije keus zorgverlener (restitutiepolis)
Profiel 1 € 177,26 op aanvraag
Profiel 2 € 230,76 op aanvraag
Profiel 3 € 284,55 op aanvraag
Profiel 4 € 348,18 op aanvraag
Profiel 5 € 407,17 op aanvraag

Bij deze bedragen is al rekening gehouden met de verplichte eigen bijdrage.

Belangrijk om te weten: is het hoortoestel duurder dan de maximale vergoeding die in de tabel staat? Dan betaal je het prijsverschil zelf.

Ga voor reparatie of een nieuw hoortoestel naar de audicien die het hoortoestel geleverd heeft

Je gebruikt het hoortoestel minimaal 5 jaar. Heb je een nieuwe nodig? Ga dan voor een nieuw hoortoestel naar de audicien. Heb je eerder een nieuw toestel nodig? Dan vraagt de audicien eerst toestemming aan bij ons.

Wat vergoeden we niet?

  • onderhoud
  • nieuwe batterijen
  • buitencategorie hoortoestel zonder medische noodzaak

Wat vergoedt de aanvullende module Gezichtszorg & Orthodontie?

Heb je de module Gezichtszorg & Orthodontie aanstaan? Dan krijg je in totaal maximaal € 250,- per verzekerde, per kalenderjaar voor het voor het verschil tussen de aanschafprijs van het hoortoestel en de vergoeding uit de basisverzekering.
Let op: heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximale bedrag, of een deel van het maximale bedrag hebt opgemaakt en een deel zelf moet betalen.

Wanneer kan ik de module aanzetten?

De module Gezichtszorg & Orthodontie kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

In sommige gevallen heb je toestemming van ons nodig als je een nieuw hoortoestel koopt. Wanneer je dat precies nodig hebt, lees je in het dit reglement:

In deze documenten vind je alle voorwaarden. Ga je naar een leverancier waar wij geen afspraken mee hebben? Dan heb je altijd toestemming van ons nodig om een (gedeeltelijke) vergoeding te kunnen ontvangen. Je audicien kan de aanvragen opsturen.

Waar kan ik naar toe?

Je kan terecht bij een audicien. Gecontracteerde audiciens staan in de FBTO Zorgzoeker. Kies je voor een niet-gecontracteerde audicien? Je kunt alleen naar een audicien, die geregistreerd staat bij Stichting Audicienregister (StAr) of Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Heb ik eigen risico?

Bij een gecontracteerde audicien betaal je geen eigen risico, omdat je het hoortoestel leent. Je krijgt altijd een nieuw hoortoestel van de gecontracteerde audicien mee. En wanneer je het hoortoestel niet meer gebruikt, geef je ‘m terug. Ga je naar een audicien waar wij geen contract mee hebben? Dan betaal je wel een eigen risico. In de FBTO Zorgzoeker vind je alle gecontracteerde audiciens.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je betaalt zelf minimaal 25%. Dat is je eigen bijdrage voor het hoortoestel. Hoe hoog de eigen bijdrage is, verschilt per profiel:

Profiel Wettelijke eigen bijdrage
Profiel 1 € 78,78
Profiel 2 € 102,56
Profiel 3 € 126,47
Profiel 4 € 154,75
Profiel 5 € 180,97

Je krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage vanuit de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.