Naar inhoud

Erfelijkheids­onderzoek en -advisering

Heb je een FBTO Zorgverzekering en wil je erfelijkheids­onderzoek laten uitvoeren? Of wil je je laten adviseren? Dan heb je onder voorwaarden recht op een vergoeding in een centrum voor erfelijkheids­onderzoek.

Wat is een erfelijkheids­onderzoek of -advies?

Deze zorg omvat:

  • onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek
  • chromosoomonderzoek
  • biochemische diagnostiek
  • ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek
  • erfelijkheidsadvies en psychosociale begeleiding die met deze zorg te maken heeft

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Vanuit de basisverzekering kun je een vergoeding krijgen voor een erfelijkheidsonderzoek of -advies. Als het belangrijk is voor advies aan jou, onderzoekt het centrum ook andere personen dan jijzelf. Het centrum kan dan ook die personen adviseren. Je krijgt vergoeding onder voorwaarden. Je leest hier meer over in de polisvoorwaarden.

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding
  • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
  • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

Je ontvangt geen vergoeding voor een vaderschapstest.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.