Naar inhoud

Eerstelijns­verblijf

Met de FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) heb je recht op eerstelijnsverblijf. Het verblijf is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg en kan samen gaan met verpleging, verzorging en/of paramedische zorg.

Wat is eerstelijnsverblijf?

Eerstelijnsverblijf is tijdelijke zorg en opvang van minimaal 24 uur tot maximaal 3 maanden. Bedoeld voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen vanwege medische redenen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Een verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg. Het gaat om:

 • 24-uurs verpleging/verzorging
 • geneeskundige zorg
 • paramedische zorg in verband met je indicatie
 • palliatief terminale zorg in een instelling bij een levensverwachting van 3 maanden of korter

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

 • Respijtzorg. Respijtzorg is het overnemen van zorg, omdat de mantelzorger tijdelijk niet voor je kan zorgen. 
 • Geneeskundige geestelijke zorg als je jonger bent dan 18 jaar. Dan valt het verblijf onder de Jeugdwet. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woont.
 • Verblijf als er een CIZ indicatie is voor de Wet Langdurige Zorg. Bijvoorbeeld met een ZZP4 of een volledig pakket thuis. Je kunt verblijf regelen via het zorgkantoor.
 • Verblijf als je zorg in een geclusterde woonvorm krijgt. Je kunt verblijf regelen via het zorgkantoor.

Waar kan ik naar toe?

Je kunt naar een zorginstelling die 24 uur per dag verpleegkundige en geneeskundige zorg kan leveren. Je vindt gecontracteerde zorginstellingen die voldoen aan de voorwaarden in de FBTO Zorgzoeker.

Heb ik toestemming nodig?

Je hebt soms toestemming nodig: 

 • Als je verblijf langer dan 3 maanden duurt. Je zorgverlener moet voor de 60ste dag van jouw verblijf online toestemming aanvragen. Je hebt geen toestemming nodig voor palliatief terminale zorg.
 • Als je naar een zorgverlener gaat, waar we geen contract mee hebben voor eerstelijnsverblijf. Verbleef je op 31 december 2020 al bij een niet-gecontracteerde zorginstelling? Dan mag je je verblijf afronden zonder daarvoor toestemming te vragen.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico als je 18 jaar of ouder bent.

Wat zijn de voorwaarden voor 2021?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2020 of 2019.