Naar inhoud

Zorg in een audio­logisch centrum

Heb je een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) en heb je gehoorproblemen? Dan heb je recht op een vergoeding van zorg in een audiologisch centrum. Dat geldt ook voor je kind met een eventuele spraak- of taalstoornis.

Wat is een audiologisch centrum?

In een audiologisch centrum onderzoekt een team van specialisten het gehoor. Daarnaast kun je in een audiologisch centrum terecht voor oplossingen van eventuele hoorproblemen. 

Wat vergoedt de basisverzekering in 2021?

Vanuit de basisverzekering krijg je onder voorwaarden een vergoeding voor zorg in een audiologisch centrum. Je krijgt een vergoeding voor:

  • onderzoek naar uw gehoor
  • advies over het kopen van gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van uw gehoorapparatuur
  • psychosociale zorg, als dat nodig is door problemen met uw gehoor
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding
  • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
  • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig. Vraag om een verwijzing aan de huisarts, bedrijfsarts, kinderarts, kno-arts, triage-audicien, specialist, ouderengeneeskunde of jeugdarts.

Waar kan ik naar toe?

Een gecontracteerd audiologisch centrum kan hulp bieden bij het stellen van een diagnose. Wil je weten met welke audiologische centra wij een contract hebben? Gebruik dan de FBTO Zorgzoeker. Wil je naar een audiologisch centrum waarmee we geen contract hebben? Dan kan de vergoeding lager zijn dan bij een audiologisch centrum waarmee we wel een contract hebben afgesloten.

Voor hulp aan kinderen met een spraak-of taalstoornis mag je alleen naar een audiologisch centrum waarmee we afspraken hebben gemaakt. Je kan dit ook bij het audiologisch centrum navragen.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico. Het eigen risico is vanaf je 18e verjaardag.

Wat zijn de voorwaarden voor 2022?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De vergoeding in andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 20212020 of 2019.