Naar inhoud

Therapeutisch kamp voor astmatische kinderen

Heb je een FBTO Zorgverzekering en de module Zorg & Herstel aan staan? Dan krijg je een vergoeding voor een therapeutisch kamp voor je kind met astma. 

Wat is een therapeutisch kamp?

Heeft je kind astma? Dan kan hij of zij naar een kamp speciaal voor kinderen met astma. Het doel van dit kamp is om de astmaklachten te verbeteren.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2020?

Je krijgt geen vergoeding uit de basisverzekering. Je krijgt wel een vergoeding uit de module Zorg & Herstel.

Wat krijg ik vergoed uit de module Zorg & Herstel in 2020?

Met de module Zorg & Herstel vergoeden wij de kosten van een therapeutisch kamp voor astmatische kinderen tot 18 jaar. FBTO moet hiervoor vooraf toestemming hebben gegeven. In totaal krijg je met deze module maximaal € 750,- vergoed per kalenderjaar, per verzekerde.

Let op: onze aanvullende module Zorg & Herstel heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kan ik de module aanzetten?

De module Zorg & Herstel kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Je moet hiervoor vooraf toestemming van ons hebben.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2020?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2019 of 2018.