Naar inhoud

Tandheelkunde bij ongeval

Heb je een FBTO Zorgverzekering en de module Tand ongeval aanstaan? Dan krijg je een vergoeding voor tandartskosten na een ongeval.

Wat is tandheelkunde bij ongeval?

Soms heb je extra hulp nodig van de tandarts als je door een gevolg van een ongeluk problemen hebt met je gebit.

Wat krijg ik vergoed uit de module Tand ongeval in 2020?

Je krijgt met de module Tand Ongeval een vergoeding voor tandartskosten als gevolg van een ongeval tot maximaal € 10.000,- per kalenderjaar, per verzekerde. De behandeling moet het gevolg zijn van een ongeval tijdens de periode dat je de module aan hebt staan. Daarnaast moet de behandeling plaatsvinden binnen 1 jaar na het ongeval.

Goed om te weten: autotransplantaten (het verplaatsen van een eigen tand of kies naar de plaats van een ontbrekende tand) moet worden uitgevoerd door een multidisciplinair team autotransplantaten dat voldoet aan onze eisen qua deskundigheid. 

Let op: zowel tijdens het ongeval als tijdens de behandeling moet de module Tand ongeval aanstaan.

Wat vergoeden we niet?

Wij vergoeden geen kosten van behandelingen die direct of indirect het gevolg zijn van:

  1. ziekte of een ziekelijke afwijking van de verzekerde;
  2. grove schuld of opzet van de verzekerde;
  3. het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen door verzekerde;
  4. deelname door verzekerde aan een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Je moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen. Bij je aanvraag voor toestemming moet een behandelplan met kostenbegroting en beschikbare röntgenfoto’s zitten. Het behandelplan moet zijn opgesteld door je tandarts of kaakchirurg.

Waar kun je terecht?

Wij vergoeden aan verzekerden tandheelkundige zorg door een tandarts of kaakchirurg.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden voor 2020?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2019 of 2018.